Đề tài Trích chọn thuộc tính sản phẩm trong hệ thống mua bán trực tuyến tiếp cận khai phá luật kết hợp

TÓM TẮT NỘI DUNG Ngày nay, Thương mại Điện tử đã trở nên phổ biến đối với mọi người. Cùng với nó là sự ra đời của các trang web bán hàng trên mạng. Trên các trang web bán hàng trực tuyến thường có mục dành cho khách hàng đưa ra ý kiến, đánh giá của mình về sản phẩm và các dịch vụ liên quan. Với sự Phát triển của Thương mại điện tử, số lượng đánh giá mà một sản phẩm nhận được cũng ngày càng tăng. Đối với một sản phẩm phổ biến, số lượng đánh giá của khách hàng có thể khá lớn (có thể lên tới con số hàng trăm). Điều này gây ra khó khăn cho những ai muốn tham khảo các đánh giá để đưa ra quyết định có mua sản phẩm hay không. Do vậy, nảy sinh nhu cầu tóm tắt những đánh giá này lại thành một bản tóm tắt dễ đọc. Trong khóa luận này, chúng tôi thực hiện nghiên cứu và triển khai mô hình trích chọn các thuộc tính sản phẩm được nhắc đến trong các đánh giá, một phần quan trọng trong bài toán tóm tắt đánh giá sản phẩm của người dùng trên hệ thống mua bán trực tuyến. Hiện nay trên thế giới đã có nhiều hệ thống trích chọn thuộc tính sản phẩm trong các đánh giá đạt kết quả khả quan, tuy nhiên đó đều là các hệ thống áp dụng cho Ngôn ngữ tiếng Anh. Mục tiêu của khóa luận là Xây dựng một mô hình xử lý các đánh giá viết trên Ngôn ngữ tiếng Việt bằng cách áp dụng một số kĩ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên và khai phá luật kết hợp. Tuy kết quả đạt được chưa thể đáp ứng được yêu cầu thực tế do tồn tại nhiều khó khăn, hạn chế trong các công cụ xử lý Ngôn ngữ tiếng Việt cũng như các cơ sở để đánh giá, nhưng đã chứng minh được tính đúng đắn và hiệu quả của các kĩ thuật sử dụng. Đây là cơ sở cho các hệ thống tương tự trong tương lai có thể sử dụng lại hoặc cải tiến hoàn thiện hơn. MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN . .i TÓM TẮT NỘI DUNG .i MỤC LỤC . .ii DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU .iv DANH MỤC HÌNH ẢNH . .v MỞ ĐẦU 1 Chương 1: GIỚI THIỆU . 2 1.1. Đặt vấn đề: 2 1.2. Phát biểu bài toán trích chọn thuộc tính sản phẩm trong hệ thống mua bán trực tuyến tiếp cận khai phá luật kết hợp: 4 1.3. Ý nghĩa và ứng dụng: . .6 Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT .8 2.1. Khai phá luật kết hợp: .8 2.1.1. Định nghĩa: . 8 2.1.2. Các bước trong khai phá luật kết hợp: .8 2.2. Các khái niệm cơ sở: . 9 2.3. Thuật toán Apriori: .12 2.4. Tổng kết chương: 18 Chương 3: TRÍCH CHỌN THUỘC TÍNH SẢN PHẨM TRONG HỆ THỐNG MUA BÁN TRỰC TUYẾN TIẾP CẬN KHAI PHÁ LUẬT KẾT HỢP. 19 3.1. Giới thiệu: .19 3.2. Bài toán trích chọn thuộc tính sản phẩm trong hệ thống mua bán trực tuyến tiếp cận khai phá luật kết hợp: .19 iii 5.2.1. Tự động trích chọn các thực thể trong văn bản: .20 5.2.2. Xác định thuộc tính của sản phẩm từ tập ứng viên: .20 3.3. Mô hình trích chọn thuộc tính sản phẩm: .21 3.3.1. Cấu trúc hệ thống trích chọn thuộc tính sản phẩm: 21 3.3.2. Tách từ: 22 3.3.3. Gán nhãn loại từ: . .23 3.3.4. Trích chọn thuộc tính phổ biến: .24 3.3.5. Trích chọn từ thể hiện ý kiến: 26 3.3.6. Trích chọn thuộc tính ít phổ biến: . .27 3.3.7. Đánh giá, nhận xét về mô hình sử dụng: . .28 3.3.8. Giới thiệu một số mô hình trích chọn thuộc tính sản phẩm khác: .29 3.4. Tổng kết chương: 30 Chương 4: THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ 31 4.1. Môi trường thử nghiệm: . .31 4.1.1. Môi trường phần cứng: . 31 4.1.2. Công cụ phần mềm: .31 4.2. Dữ liệu thực nghiệm: 31 4.3. Kết quả thực nghiệm: . .34 4.3.1. Tách từ và gán nhãn từ loại: . 34 4.3.2. Trích chọn thuộc tính phổ biến: .35 4.3.3. Tìm tập các từ thể hiện ý kiến: . 38 4.3.4. Trích chọn thuộc tính ít phổ biến: . .38 4.4. Đánh giá kết quả thực nghiệm: .39 4.5. Tổng kết chương: 42 KẾT LUẬN 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO . . 44

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY