Đề tài Trạm trung gian F19 35-22KV

Trong tường hợp MBA tự dộng cắt ra do các thiết bị bảo vệ bên trong tác động cần tiến hành kiểm tra lại MBA, thử nghiệm máy, phân tích khí trong dầu MBA để xác định nguyên nhân cắt MBA. Chỉ cho phép đong MBA khi đã phát hiện ra nguyên nhân, khắt phục những hưng hỏng và được sự đồng ý của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY