Đề tài Tổng quan về sáp nhập và mua lại (M và A) và xu hướng sáp nhập và mua lại (M và A) trong ngành Ngân hàng tại Việt Nam

PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ M&A VÀ CÁC XU HƯỚNG M&A 1.1 M&A là gì 1.1.1 Khái niệm M&A 1.1.1.1. Khái niệm 1.1.1.2 Sự khác nhau giữa mua bán và sáp nhập 1.1.2 Tại sao các tổ chức lại tham gia M&A ? 1.1.2.1 Thâm nhập vào thị trường mới 1.1.2.2 Giảm chi phí gia nhập thị trường 1.1.2.3.Chiếm hữu tri thức & tài sản con người 1.1.2.4 Giảm bớt đối thủ cạnh tranh trên thị trường 1.1.2.5 Giảm thiểu chi phí & nâng cao hiệu quả 1.1.2.6 Đa dạng hóa và bành trướng thị trường 1.1.2.7 Đa dạng hóa sản phẩm và chiến lược thương hiệu 1.1.3 Các hình thức M&A 1.1.3.1 Trường hợp chủ thể tiến hành M&A đối với toàn bộ doanh nghiệp 1.1.3.2 Trường hợp hoạt động M&A diễn ra với một phần hoặc một bộ phận của doanh nghiệp 1.1.4 Những thương vụ M&A nổi tiếng thế giới 1.1.4.1 M& A trong khối tài chính ngân hàng 1.1.4.2 M&A trong khối ngành công nghệ 1.1.4.3 M&A trong khối ngành ôtô 1.2. Các xu hướng M&A trên thế giới và Việt Nam 1.2.1 Xu hướng M&A trên thế giới 1.2.1.1 Làn sóng đầu tiên 1.2.1.2 Làn sóng thứ hai 1.2.1.3 Làn sóng thứ ba 1.2.1.4 Làn sóng thứ tư 1.2.1.5 Làn sóng thứ năm 1.2.1.6 Làn sóng M&A gần đây nhất 1.2.2 Xu hướng M&A tại Việt Nam 1.2.2.1 Giai đoạn thứ nhất 1991-1998 1.2.2.2 Giai đoạn thứ hai 2003-2009 CHƯƠNG 2: XU HƯỚNG M&A TRONG NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM 2.1 M&A trong ngành ngân hàng tại Việt Nam 2.1.1 Sự cần thiết tham gia M&A trong các ngân hàng 2.1.2 Những sức ép khi tham gia M&A 2.1.3 Những khó khăn cho ngân hàng khi tham gia M&A 2.1.4 Những thương vụ M&A nổi bật trong ngân hàng tại Việt Nam 2.1.2.1 Thương vụ HSBC- Bảo Việt 2.1.2.2 Thương vụ BIDV- PIB campuchia 2.1.2.3 Thương vụ tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (Ptrovietnam) góp vốn vào OceanBank 2.2 Xu hướng M&A trong ngành ngân hàng tại Việt Nam 2.2.1 Các xu hướng chính 2.2.1.1 Năm 1998 2.2.1.2 Giai đoạn cuối năm 2006 đầu năm 2007 2.2.1.3 Xu hướng vào năm 2010 2.2.2 Những thay đổi về quản trị công ty sau M&A trong ngành ngân hàng giai đoạn 2003-2010 2.2.2.1 Thay đổi về cơ cấu vốn 2.2.2.2 Thay đổi cơ cấu hội đồng quản trị PHẦN KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY