Đề tài Tổng quan và tình hình hoạt động của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

LỜI NÓI ĐẦU Trong giai đoạn kinh tế thị trường đang có nhiều bất ổn, việc có một kế hoạch tốt và thực hiện thành công kế hoạch đó là một điều khó. Đối với một huyện nông nghiệp như Tân Yên ( Bắc Giang) thì việc phát triển kinh tế trong giai đoạn này là rất khó khăn. Các biến động trên thế giới ảnh hưởng không nhỏ đến nước ta nói chung và Bắc Giang nói riêng. Muốn ổn định tình hình kinh tế xã hội, đảm bảo cuộc sống dân cư, đảm bảo an ninh xã hội, thì cần có những biện pháp thiết thực. Vì vậy, vai trò của uỷ ban nhân dân các cấp là rất quan trọng trong việc định hướng phát triển cho cả huyện trong thời gian tới. Để tìm hiểu về công tác này và củng cố những kiến thức đã học được, em đã xin thực tập tại phòng Tài chính- kế hoạch huyện Tân Yên. Trong quá trình thực tập tổng hợp, đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của trưởng phòng, các đồng chí phó phòng và các cán bộ nhân viên trong phòng trong việc tìm hiểu cơ quan và các hoạt động nghiệp vụ của phòng. Sau quá trình thực tập tổng hợp, em đã hoàn thành bản báo cáo thực tập tổng hợp. bản báo cáo gồm 2 chương là: Chương 1: Tổng quan về phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Chương 2: Tình hình hoạt động phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Yên Bản báo cáo có nhiều thiếu sót, mong cô giáo hướng dẫn tận tình chỉ bảo. Em xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG 1.1. Lịch sử hình thành 1.2. Vị trí, chức năng và các mối quan hệ công tác 1.3. Nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Yên 1.3.1. Nhiệm vụ 1.3.2. Quyền hạn của phòng 1.4. Cơ cấu tổ chức phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Yên CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN TÂN YÊN 1. Tổng kết công tác phòng Taì chính - Kế hoạch huyện Tân Yên năm 2008 1.1. Công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền giáo dục 1.2. Công tác chuyên môn, nghiệp vụ của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 1.2.1. Công tác kế hoạch ngân sách 1.2.2. Công tác ngân sách xã, thanh tra tài chính 1.2.3. Công tác quản lý kinh phí khối giáo dục, y tế 1.2.4. Công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, giá cả, theo dõi hợp tác xã 1.2.6. Công tác kế toán ngân sách, hàng xung quỹ nhà nước, chuyên quản các đơn vị hoạt động sự nghiệp 1.2.7. Công tác thẩm định các dự án đầu tư, thẩm định báo cáo quyết toán xây dựng cơ bản, thẩm định đền bù giải phóng mặt bằng 1.3. Đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng tài chính- kế hoạch huyện Tân Yên năm 2008 1.3.1. Ưu điểm 1.3.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, hướng giải quyết 1.4. Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2009 của phòng Tài chính- kế hoạch huyện 1.5. Một số hướng đề tài chuyên đề thực tập

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY