Đề tài Tổng quan quá trình sản xuất cáp điện của công ty Ls-Vina Cable. Đi sâu nghiên cứu hệ thống điều khiển máy bện cáp 54-Bobin No2

Công ty Cổ phần Cáp điện LS-VINA đƣợc thành lập vào ngày 25 tháng 1 năm 1996 và phát triển nhanh chóng trở thành công ty con lớn nhất của công ty cáp điện LS CABLE Hàn Quốc và đứng đầu ngành sản xuất cáp điện tại Việt Nam. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng cáp điện ngày càng tăng cao trong quá trình hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nƣớc. Chính phủ đã cho phép UBND thành phố HP lien doanh với tập đoàn LG của Hàn quốc đầu tƣ xây dựng công ty liên doanh sản xuất dây và cáp điện LS-VINA Cable. Từ tiêu chuẩn quốc tế nhƣ IEC, IEEA, AEIC, KS, AS/NZS, BS, IS, JIS và TCVN, hoặc theo tiêu chuẩn kỹ thuật của khách hàng, thêm vào đó LS-Vina Cable cũng đƣa ra những dịch vụ mà đƣợc sắp xếp từ những vị trí ban đầu làm cơ sở để hoàn thành những giải pháp chìa khoá trao tay (dự án chìa khoá trao tay) cho hệ thống ngầm với cáp điện cao thế lên tới 230KV.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY