Luận án giới hạn phạm vi nghiên cứu trong khuôn khổchữViệt viết tay rời rạc. Chữviết tay rời rạc ở đây được hiểu là các ký tựviết tay tách biệt, giữa phần dấu và phần chữphải tách rời. Bài toán đặt ra là xây dựng một mô hình hiệu quảcho việc nhận dạng chữViệt viết tay rời rạc. Những đóng góp mới của luận án Đềxuất mô hình hiệu quảcho bài toán nhận dạng chữViệt viết tay rời rạc dựa trên cơsởphân lớp SVM. Đềxuất một giải pháp đểtăng tốc độnhận dạng chữViệt viết tay rời rạc trên cơ sởrút gọn sốchiều của các véc tơ đặc trưng đầu vào và áp dụng phương pháp tập thu gọn đểgiảm thiểu sốvéc tơtựa nhằm tăng tốc độphân lớp của SVM. Đềxuất một phương pháp trích chọn đặc trưng hiệu quảcho bài toán nhận dạng chữviết tay rời rạc theo ý tưởng của phép biến đổi wavelet Haar và chứng minh được tính bất biến của đặc trưng theo phép biến đổi wavelet đối với ảnh ký tự đầu vào.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY