Đề tài Toàn cầu hoá, vấn đề giới và việc làm trong nền kinh tế chuyển đổi: Trường hợp Việt Nam

Mục lục Lời mở đầu 1 Lời cảm ơn 2 Mục lục .3 Danh mục bảng biểu .4 Các từ viết tắt 5 Tóm tắt 6 Giới thiệu 7 Sự tăng trưởng của ngành công nghiệp may xuất khẩu ở Việt Nam 8 Giới, Việc làm và Nghèo đói ở Việt Nam .9 Các câu hỏi và phương pháp nghiên cứu 12 Phân tích số liệu điều tra .13 1. Đặc điểm của công nhân nữ trong khu vực thương mại và phi thương mại .13 2. Đánh giá chất lượng việc làm trong khu vực sản xuất hàng thương mại và phi thương mại .25 3. Đánh giá chủ quan về việc làm trong ngành sản xuất hàng thương mại và phi thương mại: Ý kiến của công nhân 31 Toàn cầu hoá, Giới và Nghèo đói ở Việt Nam: triển vọng vi mô-vĩ mô 41 Tài liệu tham khảo .45

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY