Đề tài Tổ chức phân công công việc của các thành viên UBND Thành Phố Hà Nội nhiệm kỳ 2004 - 2009

NÔI DUNG CÔNG TÁC THUỘC PHẠM VI THÀNH PHỐ HÀ NỘI.TỔ CHỨC PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CỦA CÁC THÀNH VIÊN UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2004 – 2009 Theo điều 1 Quyết định số 99/2004/QD-UB phân chia công tác thuộc phạm vi thành phố Hà Nội theo định hướng theo mối quan hệ ngành chia làm 6 nhóm bao gồm: 1. Nội chính, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, Quy hoạch, Tổng hợp. 2. Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Hội nhập quốc tế. 3. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên Môi trường và Nhà đất. 4. Xây dựng, Quản lý Đô thị, Giao thông vận tải, Bưu chính viễn thông. 5. Văn hóa – Xã hội, Giáo dục – Đào tạo. 6. Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp, Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Thương mại, Du lịch. Với tư cách là nhà quản lý đô thị, nhóm đề xuất phân chia công tác thuộc phạm vi thành phố Hà Nội theo đối tượng quản lý, gồm 12 mảng công việc như sau: 1. Nội chính, Tổng hợp, Hội nhập quốc tế. 2. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, Quy hoạch. 3. Tài chính – Ngân hàng. 4. Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ. 5. Đổi mới phát triển doạnh nghiệp. 6. Giao thông vận tải, Bưu chính viễn thông, Xây dựng, Quản lý xây dựng đô thị. 7. Nông nghiệp – Phát triển nông thôn. 8. Tài nguyên – Nhà đất. 9. Môi trường. 10. Văn hóa Giáo dục, Y tế, Trật tự an toàn xã hội. 11. Dân số, Lao động, Việc làm. 12. An ninh quốc phòng. NỘI DUNG I. PHÂN CHIA CÔNG TÁC THEO ĐỐI TƯỢNG QUẢN LÝ. II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ BẤT HỢP LÝ TRONG QUYẾT ĐỊNH SỐ 99/2004/QD-UB. III. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY