Đề tài Tổ chức hạch toán kế toán tài sản cố định tại Công ty Khai Thác Công trình Thuỷ lợi Hoà Bình

Tài sản cố định là một bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân. Nó giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình sản xuất, năng suất lao động và vị trí của sản phẩm trên thị trường. Vai trò của tài sản cố định và tốc độ tăng tài sản cố định trong sự nghiệp phát triển kinh tế quyết định yêu cầu và nhiệm vụ ngày càng cao của công tác quản lý và sử dụng tài sản cố định. Muốn vậy cần tổ chức tốt công tác hạch toán để thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình tăng giảm tài sản cố định về số lượng và giá trị, tình hình sử dụng, tình hình hao mòn và khấu hao TSCĐ. Việc tăng cường quản lý, sử dụng có hiệu quả năng lực sản xuất hiện có, nâng cao và sử dụng tối đa công suất tối đa máy móc thiết bị là biện pháp quan trọng để tạo điều kiện hạ giá thành sản phẩm, thu hồi nhanh vốn đầu tư để tái sản xuất, trang bị đổi mới TSCĐ. Từ đó góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, từng bước cải thiện đời sống của mọi thành viên trong xã hội. Do vậy để tồn tại và phát triển cùng với việc phát triển sản xuất, quy mô trang bị TSCĐ cho các doanh nghiệp đòi hỏi một doanh nghiệp phải tự nâng cao và hoàn thiện công tác quản trị, công tác kế toán và tổ chức sản xuất kinh doanh để sản phẩm sản xuất ra có chỗ đứng vững chẳc trên thị trường. Là một doanh nghiệp cùng hoạt động với hàng trăm nghìn doanh nghiệp khác trong nền kinh tế thị trường, Công ty Khai Thác Công Trình Thuỷ Lợi Hoà Bình cũng đững trước một vấn đề là làm thế nào để quản lý và sử dụng có hiệu quả năng lực sản xuất hiện có. Chính vì có vai trò quan trọng như vậy tài sản thường là những tài sản có giá trị lớn và việc hạch toán TSCĐ là rất phức tạp. Trên thực tế việc quản lý tài sản cố định là rất khó khăn vì phải theo sát những vấn đề TSCĐ là biến động nhiều mặt và vô cùng phức tạp, khó khăn là làm thế nào để quản lý và sử dụng TSCĐ có hiệu quả TSCĐ, thu hồi vào mục đích đổi mới một cách có hiệu quả và làm thế nào để đưa lý luận vào thực tế vừa chặt chẽ vừa phù hợp có điều kiện của từng Doanh nghiệp. Thời gian qua có nhiều ý kiến đống góp được đưa ra bình luận, nhiều ý kiến giải pháp đã được nghiên cứu vận dụng và tỏ ra có hiệu quả nhất định. Tuy nhiên không phải là đã hết những tồn tạiđòi hỏi phải tiếp tục tìm ra phương hướng giải quyết hoàn thiện. Trên cơ sở kiến thức còn hạn chế, cùng với sự tham khảo sách giáo khoa cũng như được sự chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo và các cô chú trong phòng kế toán tại Công ty nên tôi chọn Chuyên đề” “Tổ chức hạch toán kế toán TSCĐ tại Công Ty Khai Thác Công Trình Thuỷ Lợi Hoà Bình”. Kết cấu đề tài gồm các phần chính sau: Phần I : Lý luận cơ bản về tổ chức hạch toán TSCĐ. Phần II : Thực trạng tổ chức hạch toán TSCĐ tại Công ty. Phần III: Phương hướng hoàn thiện tố chức hạch toán TSCĐ tại Công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY