Đề tài Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tại Xí nghiệp xây lắp 3 - Thị xã sông công – Thái nguyên

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài Trong những năm gần đây nhờ xoá bỏ chế độ quan liêu bao cấp lạc hậu tự cung tự cấp mà nền kinh tế nước ta đã có những chuyển biến sâu sắc, đó là sự biến đổi sang một nền kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước.Cùng với sự đổi mới của nền kinh tế, đòi hỏi công cụ quản lý kinh tế, tài chính cũng phải có sự thay đổi, kế toán là một lĩnh vực gắn liền với hoạt động kinh tế tài chính, đảm nhiệm hệ thống tổ chức thông tin có ích cho các hoạt động kinh tế tài chính. Vì vậy kế toán đóng vai trò hết sức quan trọng đối với hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp sản xuất xây lắp , việc tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm là một trong những công việc chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí của doanh nghiệp. Chỉ cần có một sự biến động nhỏ về việc tập hợp chi phí và tình giá thành là sẽ ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, mặt khác trong điều kiện cạnh tranh gay gắt như hiện nay, để có thể đứng vững trên thị trường thì buộc các doanh nghiệp phải quan tâm đến việc tập hợp chi phí và hạ giá thành mà vẫn đảm bảo được chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Kế toán với chức năng là cung cụ quản lý, phải tính toán và quản lý như thế nào để đáp ứng được nhu cầu trên?. Xuất phát từ mục đích đó mà hiện nay công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành đã và đang là một vấn đề cấp thiết được nhiều doanh nghiệp quan tâm đến. Xí nghiệp xây lắp 3 là một đơn vị sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng và xây lắp các công trình dân dụng, chính vì vậy mà việc tập hợp chi phí và tính giá thành là một công việc chiếm tỷ trọng lớn , nó liên quan trực tiếp đến toàn bộ việc tập hợp chi phí đầu vào cho nên công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành được xí nghiệp quan tâm chú trọng. Nhận thấy tầm quan trọng của việc tập hợp chi phí và tính giá thành trong quá trình sản xuất xây lắp sự cần thiết phải tăng cường công tác quản lý chi phí và tính giá thành tại đơn vị, được sự giúp đỡ tận tình của Thầy cô giáo hướng dẫn cùng tập thể phòng kế toán Xí nghiệp xây lắp 3 Thị xã sông công thái nguyên , tôi đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài: “ Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tại Xí nghiệp xây lắp 3- Thị xã sông công – Thái nguyên” 2. Mục tiêu của việc nghiên cứu đề tài * Mục tiêu chung : Từ việc đánh giá thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tại Xí nghiệp xây lắp 3 thấy được những ưu điểm và những hạn chế trong công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành từ đó đề xuất giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tại doanh nghiệp. Vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế giúp củng cố lại những kiến thức đã học tại nhà trường. * Mục tiêu cụ thể : Tổng kết những vấn đề liên quan về tổ chức kế toán chi phí giá thành tại xí nghiệp xây lắp 3. Phản ánh trạng thái kế toán chi phí giá thành tại xí nghiệp xây lắp 3. Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tại xí nghiệp. 3. Phạm vi nghiên cứu - Phạm vị về không gian: Đề tài được nghiên cứu tại xí nghiệp xây lắp 3- Thị xã sông công Tỉnh thái nguyên. - Phạm vi thời gian: Đề tài được nghiên cứu từ 20/12/2005 đến 20/04/2006 Số liệu thu thập về sự hình thành và phát triển của Xí nghiệp xây lắp 3 Thị xã sông công – Thái nguyên, sưu tầm qua 2 năm 2004 – 2005. Số liệu thu thập về tình hình thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tại xí nghiệp xây lắp 3 được sưu tầm trong năm 2005 và quý 4/2005. Về nội dung: Nghiên cứu tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tại xí nghiệp xây lắp 3. Thị xã sông công – Thái nguyên. 4. Phương pháp nghiên cứu a) Phương pháp thu thập và thể hiện thông tin Việc thu thập thông tin là rất cần thiết trong một vấn đề nào đó. Phải biết lựa chọn thông tin chính xác, khoa học để phục vụ tốt cho việc nghiên cứu. Phương pháp này bao gồm các bước sau: Điều tra thống kê số liệu trên phòng kế toán và các phòng ban chức năng có liên quan. Thu thập thông tin trên các tài liệu đã công bố để làm hệ thống lý luận. Đồng thời thu thập, hệ thống thông tin tại các tổ, đội sản xuất trực tiếp và thể hiện những thông tin chủ yếu trên các bảng biểu. b) Phương pháp hạch toán kế toán Phương pháp hạch toán kế toán bao gồm: Phương pháp chứng từ . Phương pháp tài khoản và ghi sổ kép. Phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán. c) Phương pháp phân tích hoạt động kinh tế - Phương pháp chỉ số : Cho biết sự tăng giảm của các yếu tố giữa các kỳ - Phương pháp so sánh thống kê: Cho biết sự chênh lệch giữa các kỳ, từ đó có hướng đầu tư phát triển. d) Phương pháp thể hiện và trình bày bảng biểu Tổng hợp các số liệu và phân tích các số liệu dựa trên các bảng biểu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY