Đề tài Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty CP Lilama Hà Nội

BẢNG KÝ HIỆU VIẾT TẮT Từ viết tắt Diễn giải BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CP Chi phí CNV Công nhân viên CBCNV Cán bộ công nhân viên Cty Công ty CTR Cụng trỡnh CCDC Công cụ dụng cụ GTGT Giá trị gia tăng GĐ Giám đốc TSCĐ Tài sản cố định NVL Nguyờn vật liệu DN Doanh nghiệp DT Doanh thu KD Kinh doanh KTQD Kinh tế quốc dân KTTT Kinh tế thị trường HTK Hàng tồn kho PP Phương pháp SX Sản xuất SXKD Sản xuất kinh doanh SP Sản phẩm TK Tài khoản VĐT Vốn đầu tư VLXD Vật liệu xây dựng XD Xây dựng XDCB Xây dựng cơ bản XNK Xuất nhập khẩu LỜI NÓI ĐẦU Trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần Lilama Hà Nội, em đã được nhận thức rõ hơn về vai trò và chức năng quan trọng của công tác kế toán nói chung và kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng. Qua thực tế, em đã hiểu rõ được việc tổ chức kế toán tại một doanh nghiệp, quy trình thực hiện các định khoản đối với các nghiệp vụ phát sinh, đối với các yếu tố sản xuất kinh doanh và tập hợp các chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm. Những lý thuyết em học được trong nhà trường là rất cơ bản, đã trang bị cho em những kiến thức quan trọng để vận dụng vào thực tiễn. Tuy nhiên giữa lý thuyết và thực tiễn còn có một khoảng cách. Chính nhờ thực tập mà em hiểu rõ hơn về lý thuyết và dùng lý thuyết để vận dụng vào thực tế một cách nhuần nhuyễn hơn. Em xin trình bày những kết quả thực tập đạt được trong báo cáo này. NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO GỒM 3 PHẦN: Phần 1: Tổng quát về Công ty cổ phần Lilama Hà Nội. Phần 2: Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Lilama Hà Nội. Phần 3: Nhận xét chung và một số kiến nghị góp phần hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty cổ phần Lilama Hà Nội. Mặc dù trong quá trình học tập cũng như đi thực tế để hoàn thành bài viết này, em đã được sự góp ý, chỉ bảo tận tình của thầy giáo GS.TS Lương Trọng Yêm và sự giúp đỡ nhiệt tình của các cán bộ, anh chị phòng kế toán của Cty cổ phần Lilama Hà Nội, cùng với sự nỗ lực của bản thân, song bài viết không thể tránh khỏi sai sót. Em vô cùng biết ơn những ý kiến góp ý giúp em hoàn thiện hơn hiểu biết của mình cũng như để hoàn thiện hơn bài viết. Nếu có thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới số ***********

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY