Đề tài Tính toán vô phỏng quá trình tạo hỗn hợp trong hệ thống cung cấp Biogas cho động cơ Rv 125-2

TÍNH TOÁN - MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH TẠO HỖN HỢP TRONG HỆ THỐNG CUNG CẤP BIOGAS CHO ĐỘNG CƠ RV 125-2 TÓM TẮT Động cơ lưỡng nhiên liệu được chuyển đổi từ động cơ Diesel RV 125-2. Kết cấu của bộ hòa trộn trong hệ thống cung cấp Biogas của động cơ ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sử dụng động cơ. Báo cáo trình bày quá trình tính toán thiết kế bộ hòa trộn và mô phỏng quá trình tạo hỗn hợp của Biogas và không khí trên đường ống nạp của động cơ khi sử dụng song song lưỡng nhiên liệu. Từ tính toán và nghiên cứu phương pháp cấp Biogas để đưa ra các kết cấu của bộ hòa trộn. Thông qua việc so sánh kết quả mô phỏng quá trình hòa trộn của các phương án dựa trên các chi tiêu để lựa chọn kết cấu tối ưu của bộ hòa trộn. ABSTRACT Dual fuel Biogas – Diesel engine has been tranformed from original RV 125-2 Diesel engine. The structure of the mixture chamber in Biogas supplying system affect to using effect of engine. This report presents process calculate, design the mixture chamber and simulation prosess mixture at charge pipe of Biogas and Diesel dual fuel engine. After calculating anf researching the way to supply Biogas. The structure of micture chamber depen on that. And compareting the results of these structure base on policy of best mixture. By simulation we'll have certaintly base for calculated, and then to design, manufacture the Biogas supplying system. 1. Đặt vấn đề Nhiên liệu Biogas đã và đang được nghiên cứu sử dụng làm nhiên liệu cho các động cơ Diesel tĩnh tại ở các vùng nông thôn nước ta bước đầu đã mang lại những hiệu quả to lớn về giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tính kinh tế năng lượng cao. Tuy nhiên việc tối ưu hóa quá trình cấp Biogas nhằm tạo hỗn hợp hòa khí tốt nhất cho động cơ là một trong những yếu tố quan trọng nhằm nâng cao hiệu suất ở những động cơ này. Bài báo trình bày phương pháp thiết kế tối ưu hệ thống cung cấp Biogas cho động cơ RV 125-2. Bằng tính toán, mô phỏng tạo hỗn hợp trong hệ thống cấp Biogas với các phương án khác nhau nhằm phân tích lựa chọn kết cấu bộ cấp Biogas hợp lý nhất. 2. Tính toán hệ thống cung cấp Biogas cho động cơ Sau khi so sánh các phương án thiết kế hệ thống cung cấp Biogas cho động cơ dựa trên các tiêu chí như chất lượng hòa khí, kết cấu hệ thống, tính kinh tế . ta chọn được hệ thống để thiết kế như sau:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY