Đề tài Tính toàn thiết kế và lập các quy trình công nghệ chế tạo KCT, lắp ráp, thử nghiệm, vận hành và bảo dưỡng cổng trục 2 dầm, sức nâng Q 50TF, khẩu độ l

MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1 CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY 1 3.1. Lịch sử hình thành 1 3.2. Cơ cấu tổ chức 3 3.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật 4 3.4. Chức năng, nhiệm vụ của Công Ty cổ phần lắp máy LILAMA 18 5 3.5. Ngành nghề kinh doanh chính của Công Ty cổ phần lắp máy LILAMA 18 5 3.6. Hiện tại và định hướng phát triển trong tương lai : “Chất lượng phục vụ” 6 CHƯƠNG 2 :GIỚI THIỆU CÁC LOẠI CỔNG TRỤC VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN 8 2.1 Phân loại 8 2.2 Tìm hiểu một số dạng cổng trục điển hình và lựa chọn phương án 8 CHƯƠNG 3 :CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CỔNG TRỤC LẮP MÁY Q = 50 TẤN, KHẨU ĐỘ L = 18M Ở CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY LILAMA 18 12 a. Cấu tạo tổng thể 12 b. Hoạt động của cổng trục 12 c. Các thông số cơ bản của cổng trục: 13 PHẦN 2 : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ 14 CHƯƠNG 1: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CƠ CẤU NÂNG 14 6.1 Cấu tạo 14 6.2 Hoạt động 14 6.3 Các thông số ban đầu 15 6.4 Tính chọn cáp nâng hàng 15 6.5 Tính chọn puli cáp 17 6.6 Tính toán thiết kế tang 20 6.7 Tính chọn và kiểm tra động cơ điện 25 6.8 Tính chọn bộ truyền ( hộp giảm tốc ) cho cơ cấu nâng 37 6.9 Tính toán thiết kế đầu kẹp cáp và trục tang 38 6.10 Tính chọn phanh và khớp nối 45 1.11 Tính chọn ổ lăn đỡ trục tang 50 1.12 Tính chọn cụm móc treo hàng. 52 CHƯƠNG 2: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CƠ CẤU DI CHUYỂN XE CON 63 6.2. Chọn sơ đồ dẫn động cơ cấu di cuyển xe lăn 63 6.3. Tính cơ cấu di chuyển xe lăn 66 CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU THÉP 93 6.1. Giới thiệu chung kết cấu thép cổng trục 93 6.2. Chọn vật liệu chế tạo kết cấu thép 93 6.3. Bảng tổ hợp tải trọng và lực tác dụng 94 6.4. Kiểm tra dầm trong tổ hợp IIa 110 6.5. Kiểm tra uốn cục bộ cho ray trong tổ hợp IIa 113 6.6. Kiểm tra dầm trong tổ hợp IIb 115 6.7. Kiểm tra uốn cục bộ cho ray trong tổ hợp IIb 118 6.8. Kiểm tra độ võng của dầm 120 6.9. Kiểm tra ổn định 121 PHẦN 3: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG DẦM CHÍNH 130 6.1. Công tác chuẩn bị thép trước khi gia công. 130 6.2. Trình tự các nguyên công gia công dầm 131 6.3. Một số yêu cầu sau khi hàn 145 6.4. Tính toán và kiểm tra lại mối hàn tầm biên và tấm thành: 146 PHẦN 4: CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠCH ĐIỀU KHIỂN VÀ ĐỘNG LỰC 148 4.1 Cấu tạo 148 4.2 Hoạt động của mạch điều khiển và động lực: 148 PHẦN 5:THỬ NGHIỆM CỔNG TRỤC(TRÌNH TỰ THỬ NGHIỆM CỔNG TRỤC THEO TCVN 4244 – 2005) 154 1.1 Gửi yêu cầu kiểm định bằng phiếu kiểm định đến cơ quan chức năng có nghiệp vụ kiểm định, thử nghiệm cổng trục 154 1.2 Thử nghiệm 154 1.3 Quan sát kiểm tra tình trạng kỹ thuật của các bộ phận sau thử nghiệm 157 1.4 Tiến hành điền các thông tin vào biểu mẫu thử nghiệm 157 1.5 Đóng phí kiểm nghiệm và giao lại giấy tờ cho các bên liên quan 158 1.6 Tham khảo thêm cách thử nghiệm khác 158 PHẦN 6: VẬN HÀNH CỔNG TRỤC 166 3.1 Các nguyên tắc chung 166 3.2 Các thiết bị an toàn 167 3.3 Hoạt động 167 3.4 Các bộ phận cơ khí 169 3.5 Các bộ phận điện 169 TÀI LIỆU THAM KHẢO 171 CÁC BIỂU MẪU 172

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY