Đề tài Tình hình tiêu thụ mủ cao su của các hộ nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ iv DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT v TÓM TẮT NGHIÊN CỨU vi PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1 PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 5 CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TIÊU THỤ MỦ CAO SU 5 1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ MỦ CAO SU 5 1.1.1. Sản xuất mủ cao su 5 1.1.2. Tiêu thụ mủ cao su 5 1.2. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM TRONG TIÊU THỤ MỦ CAO SU 6 1.3. PHÂN TÍCH TIÊU THỤ MỦ CAO SU DƯỚI GÓC ĐỘ PHÂN TÍCH CHUỖI CUNG 9 1.4. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ MỦ CAO SU Ở VIỆT NAM 16 CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM MỦ CAO SU Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 20 2.1. MỘT VÀI NÉT CƠ BẢN VỀ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 20 2.2. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ MỦ CAO SU 21 2.2.1. Diện tích và sản lượng mủ cao su của tỉnh 21 2.2.2. Tình hình tiêu thụ mủ cao su của tỉnh 23 2.3. CHUỖI CUNG SẢN PHẨM MỦ CAO SU CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH NÔNG DÂN THỪA THIÊN HUẾ 24 2.3.1. Mô tả chuỗi cung 24 2.3.1.1. Chuỗi cung các yếu tố đầu vào 24 2.3.1.2. Chuỗi cung đầu ra của mủ cao su (kênh tiêu thụ mủ cao su) 27 2.3.2. Phân tích chuỗi cung 31 2.3.2.1. Quá trình tạo giá trị 31 2.3.2.2. Quan hệ hợp tác trong chuỗi 32 2.3.2.3. Chênh lệch giá 34 2.3.2.4. Phương thức thanh toán 39 2.3.2.5. Dòng thông tin trong chuỗi 39 2.4. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIÊU THỤ MỦ CAO SU Ở THỪA THIÊN HUẾ. 43 2.4.1. Nhân tố thuận lợi 43 2.4.1.1. Nhu cầu về cao su tự nhiên trong những năm tới có xu hương tăng nhanh. 43 1.4.1.2. Giá cao su liên tục tăng. 44 2.4.1.3. Chính sách và hỗ trợ của Nhà nước. 47 2.4.1.4. Khả năng tạo ra việc làm và tăng thu nhập cho người nông dân của cây cao su. 48 2.4.2. Những nhân tố tác động bất lợi 51 2.4.2.1. Quy mô trồng cao su nhỏ, sản xuất phân tán, manh mún. 51 2.4.2.2. Vấn đề chất lượng mủ cao su. 51 2.4.2.3. Quy hoạch tổng quan phát triển trồng cao su trên toàn tỉnh vẫn chưa thực sự hiệu quả. 52 2.4.2.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật còn hạn chế. 52 2.4.2.5. Kiến thức và ý thức của người dân còn nhiều hạn chế. 52 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TIÊU THỤ SẢN PHẨM MỦ CAO SU Ở THỪA THIÊN HUẾ 54 3.1. MỤC TIÊU VÀ QUAN ĐIỂM ĐỀ XUẤT 54 3.1.1. Mục tiêu của giải pháp 54 3.1.2. Quan điểm đề xuất của giải pháp 54 3.1.2.1. Coi cây cao su là một cây trồng chủ lực của tỉnh. 54 3.1.2.2. Chất lượng sản phẩm là yếu tố hàng đầu quyết định sự phát triển, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị. 55 3.1.2.3. Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành cao su. 55 3.2. CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH KHẢ NĂNG TIÊU THỤ MỦ CAO SU Ở TTH 56 3.2.1. Nâng cao năng lực hoạt động của công ty cao su Nam Đông và công ty cổ phần chế biến và xuất khẩu cao su Hương Trà. 56 3.2.2. Tăng cường mối quan hệ hợp tác trực tiếp giữa các công ty với người nông dân trồng cao su. 57 3.2.3. Nâng cao chất lượng mủ cao su ở khâu trồng, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản. 58 3.2.4. Nâng cao công tác thông tin thị trường. 60 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 62 I. KẾT LUẬN 62 II. KIẾN NGHỊ 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: Chi phí bình quân trên 1 ha cao su thời kỳ KTCB, TKKD của tỉnh. Hiệu quả sản xuất cây cao su phân theo huyện và toàn tỉnh PHỤ LỤC 2: Phiếu điều tra hộ PHỤ LỤC 3: Phiếu điều tra nhà thu mua PHỤ LỤC 4: Một số hình ảnh minh họa

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY