Đề tài Tình hình thế giới và trong nước cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX tác động đến sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam?

Sự ra đời của chủ nghĩa tư bản độc quyền làm cho đời sống của nhân dân vô cùng cực khổ -> mâu thuẫn gay gắt giữa dân tộc thuộc địa và chủ nghĩa thực dân, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc diễn ra mạnh mẽ ở các nước thuộc địa. Kể từ khi chủ nghĩa Mac-Lênin được truyền bá vào Việt Nam, phong trào yêu nước và phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ theo khuynh hướng cách mạng vô sản, dẫn đến sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam. Chủ nghĩa Mac-Lênin là nền tảng tư tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam. Thắng lợi của cách mạng Tháng Mười, Nguyễn Ái Quốc khẳng định cách mạng Tháng Mười Nga như tiếng sét đánh thưc nhân dân châu Á tỉnh giấc mê hàng thế kỷ nay. Cách mạng Tháng Mười Nga đã nêu tấm gương sáng về giải phóng dân tộc cho nhân dân Việt Nam Quốc tế cộng sản có vai trò quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mac-Lênin và thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY