Đề tài Tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Đồng Nai

MỤC LỤC MỤC LỤC 1 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 5 DANH MỤC CÁC BẢNG 6 LỜI MỞ ĐẦU 7 CHƯƠNG I. 9 NHTM VÀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM . 9 1.1 NHTM . 9 1.1.1 Khái niệm về NHTM . 9 1.1.2 Các hoạt động cơ bản của NHTM . 9 1.1.2.1 Hoạt động huy động vốn. 9 1.1.2.2 Hoạt động sử dụng vốn. 10 1.1.2.3 Các hoạt động khác. 10 1.2 Vốn và hoạt động huy động vốn của NHTM . 10 1.2.1 Khái niệm về nguồn vốn huy động của NHTM . 10 1.2.2 Cơ cấu nguồn vốn huy động của NHTM . 11 1.2.2.1 Tiền gửi (ký thác). 11 1.2.2.2 Phát hành chứng từ. 13 1.2.2.3 Đi vay. 14 1.2.3 Sự cần thiết phải tăng cường huy động vốn đối với hoạt động kinh doanh của NHTM 16 1.3 Huy động tiền gửi tiết kiệm của NHTM . 17 1.3.1 Khái niệm và ý nghĩa tiền gửi, tiết kiệm 17 1.3.2 Phân loại tiền gửi tiết kiệm 17 1.3.2.1 Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn. 17 1.3.2.2 Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn. 18 1.3.2.3 Tiền gửi tiết kiệm khác. 18 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn và hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm 18 1.4.1 Nhân tố môi trường. 18 1.4.2 Nhóm nhân tố thuộc chính sách Nhà nước. 18 1.4.3 Nhóm nhân tố thuộc khách hàng. 19 1.4.4 Nhóm nhân tố thuộc ngân hàng. 20 1.5 Một số quy định về huy động tiền gửi tiết kiệm 20 1.5.1 Các thể thức tiết kiệm 20 1.5.2 Đối tượng phạm vi áp dụng. 20 1.5.3 Quy chế bảo hiểm tiền gửi 21 CHƯƠNG II: 25 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG TIỀN GỬI, TIẾT KIỆM TẠI NH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG NAI. 25 2.1 Khái quát về NH Đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai 25 2.1.1 Tổng quan qua 30 năm hình thành và phát triển của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai 25 2.1.1.1 Giai đoạn 1977 – 1980. 25 2.1.1.2 Giai đoạn 1981 – 1990. 25 2.1.1.3 Giai đoạn 1990 – 2000 (10 năm đổi mới). 26 2.1.1.4 Giai đoạn từ 2001 đến nay. 28 2.1.2 Cơ cấu tổ chức, bộ máy của NH Đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai 29 2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh tại NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai: 31 2.2.1 Tình hình về nguồn vốn và sử dụng vốn. 31 2.2.1.1 Tình hình chung về nguồn vốn. 31 2.2.1.2 Tình hình huy động vốn. 34 2.2.1.3 Tình hình chung về hoạt động tín dụng. 36 2.3 Tình hình huy động tiền gửi, tiết kiệm tại NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai 39 2.3.1 Huy động tiền gửi dân cư tại NH 39 2.3.2 Tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm tại NH 40 2.3.2.1 Hình thức huy động tiết kiệm tại NH 40 2.3.2.2 Tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm tại NH 41 2.3.3 Đánh giá công tác huy động tiền gửi tiết kiệm 50 2.3.3.1 Những kết quả đạt được. 50 2.3.3.2 Một số hạn chế NH còn gặp phải trong công tác huy động vốn. 51 2.3.3.3 Những khó khăn và thuận lợi của NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai trong việc huy động nguồn tiền gửi tiết kiệm của ngân hàng. 52 2.3.3.4 Những khó khăn mà NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai còn vướng mắc: 54 CHƯƠNG III: 55 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG NAI. 55 3.1. Không ngừng phát huy uy tín của ngân hàng - nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng 55 3.2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác marketing. 56 3.3. Tích cực tìm kiếm nguồn tiền gửi nhàn rỗi từ công chúng. 58 3.4. Tăng cường đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngân hàng: 59 3.5. Cải tiến và đổi mới công nghệ ngân hàng. 61 3.6. Tăng cường công tác tư vấn để giúp người dân thay đổi thói quen cất giữ tiền tại nhà 62 3.7. Đa dạng hoá các hình thức tiền gửi tiết kiệm trong dân. 62 3.8 Một số kiến nghị 64 3.8.1 Kiến nghị đối với NHNN 64 3.8.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 64 KẾT LUẬN 66 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 LỜI MỞ ĐẦU Cũng như nhiều tổ chức kinh doanh khác, nguồn vốn đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của NH, trong đó nguồn vốn huy động có ý nghĩa quyết định, là cơ sở để NH tiến hành các hoạt động cho vay, đầu tư, dự trữ mang lại lợi nhuận cho NH. Để có được nguồn vốn này, NH cần phải tiến hành các hoạt động huy động vốn, trong đó huy động tiền gửi tiết kiệm chiếm một vai trò đặc biệt quan trọng trọng hoạt động này. Tuy nhiên việc huy động tiền gửi tiết kiệm của ngân hàng hiện nay gặp rất nhiều khó khăn như: chịu nhiều cạnh tranh từ các chủ thể khác trong nền kinh tế cũng tiến hành hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm: các ngân hàng khác, các công ty bảo hiểm, bưu điện Việc nghiên cứu, tìm hiểu quá trình huy động tiền gửi tiết kiệm, tìm hiểu quá trình kinh doanh để có những phương án huy động tiền gửi tiết kiệm linh hoạt, mang tính cạnh tranh là hết sức cần thiết. Xuất phát từ thực tiễn trên và quá trình thực tập tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai. Em thấy vấn đề phân tích tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm và đưa ra những biện pháp hay để thu hút được nhiều nguồn tiền gửi là cần thiết. Do vậy em đã chọn đề tài “Tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm tại NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai” làm chuyên đề tốt nghiệp cho mình. Đề tài được tìm hiểu và nghiên cứu trong quá trình em thực tập tại NH Đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai, qua số liệu tìm hiểu được trong vòng 3 năm 2008-2010, em đã phân tích, đánh giá tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm tại NH, từ đó có một cái nhìn tổng quan nhất về hoạt động này, tạo cơ sở để đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường công tác huy động tiền gửi tiết kiệm tại Chi nhánh. Số liệu trong 3 năm được thu thập, nghiên cứu và trình bày dưới dạng bảng biểu. Quá trình tổng hợp và phân tích được thực hiện bằng các công thức thống kê. Nội dung đề tài gồm 3 phần: Chương I: NHTM và hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm Chương II: Thực trạng công tác huy động tiền gửi, tiết kiệm tại NH Đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai. Chương III: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh huy động tiền gửi tiết kiệm tại NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam Mặc dù đã có nhiều cố gắng học hỏi các cô chú, anh chị ở ngân hàng cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của Th.S Phạm Đức Trung và sự cố gắng của bản thân nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiết sót, rất mong sự góp ý của các anh chị, cô chú ở ngân hàng và bạn đọc để chuyên đề này được hoàn thiện hơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY