Đề tài Tín phiếu kho bạc, chứng chỉ tiền gửi và thương phiếu

MỤC LỤC I. TÍN PHIẾU KHO BẠC 1. Định nghĩa. 2. Đặc điểm của tín phiếu kho bạc: 3. Quá trình phát hành tín phiếu. 4. Định giá tín phiếu kho bạc mua bán trên thị trường thứ cấp. 5. Định giá tín phiếu kho bạc khi phát hành trên thị trường sơ cấp. II. Chứng chỉ tiền gửi 1.Định nghĩa chứng chỉ tiền gửi 2. Các tổ chức phát hành: 3. Người mua: 4. Kì hạn: 5. Cách tính lãi: 6. Các qui định khi mua – bán: 7. Ưu và nhược điểm của chứng chỉ tiền gửi ngân hành. a. Ưu điểm: b. Nhược điểm 8. Các hình thức chứng chỉ tiền gửi: III. Thương phiếu. 1. Định nghĩa thương phiếu (Commercial paper). 2. Phân loại thương phiếu. 3. Tính chất của thương phiếu. 4. Ích lợi và nhược điểm của thương phiếu. a. Ích lợi chủ yếu của thương phiếu. b. Nhược điểm của thương phiếu. 5. Hoạt động chiết khấu thương phiếu trên thị trường. 6. Tình hình thương phiếu tại Việt Nam 7. Giải pháp cho hoạt động của thương phiếu tại Việt Nam

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY