Đề tài Tìm hiểu về giao thức quản lý mạng SNMP và thực hiện giám sát, quản trị mạng với phần mềm Solarwinds Orion Network Performance Monitor (NPM)

Tìm hiểu về giao thức quản lý mạng SNMP và thực hiện giám sát, quản trị mạng với phần mềm Solarwinds Orion Network Performance Monitor (NPM LỜI NÓI ĐẦU Môn học Quản lý hệ thống mạng là môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các giao thức quản lý mạng cũng như các phần mềm, công cụ cần thiết để quản lý hệ thống mạng. Nắm bắt được trạng thái hệ thống mạng để đảm bảo hệ thống mạng được hoạt động xuyên suốt Vì vậy, việc tìm hiểu lý thuyết về các giao thức quản lý mạng cũng như chọn công cụ thích hợp để nghiên cứu, thực hành trong quá trình học tập là điều không thể thiếu. Với mục đích và ý nghĩa trên, nhóm 1 lớp MM02A đã lựa chọn đề tài “Tìm hiểu về giao thức quản lý mạng SNMP và thực hiện giám sát, quản trị mạng với phần mềm Solarwinds Orion Network Performance Monitor (NPM)” để làm đồ án cuối môn học. Nội dung của đồ án chia làm ba chương: ü Chương 1: Tổng quan về giao thức SNMP. Mục đích của chương này là cung cấp cho chúng ta những khái niệm cơ bản nhất về giao thức quản lí mạng đơn giản SNMP, các thành phần, chức năng và phương thức hoạt động của giao thức. ü Chương 2: Giới thiệu tổng quan về phần mềm giám sát và quản trị mạng Solarwinds. Trong chương này giới thiệu về phần mềm, các chức năng chính cũng như hướng dẫn cài đặt phần mềm. ü Chương 3: Đi vào hướng dẫn sử dụng các tính năng chính trong Solarwinds Orion Trong quá trình làm đồ án chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. Mong các thầy cô và các bạn đóng góp ý kiến để đồ án được hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn! Đà nẵng, tháng 3 năm 2011. Nhóm 1 – MM02A MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦUi MỤC LỤCii MỤC LỤC HÌNH ẢNHiv CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ GIAO THỨC SNMP. 1 1.1. Hai phương thức giám sát Poll và Alert1 1.1.1. Phương thức Poll1 1.1.2. Phương thức Alert2 1.2. Giới thiệu giao thức SNMP. 3 1.2.1. Ưu điểm trong thiết kế của SNMP. 4 1.2.2. Nhược điểm của SNMP.4 1.2.3. Các phiên bản của SNMP. 4 1.3. Điều hành SNMP. 5 1.3.1. Các thành phần trong SNMP. 5 1.3.2. Bộ phận quản lý (manager). 5 1.3.3. Agent6 1.3.4. Cơ sở thông tin quản lý - MIB6 1.3.5. Các lệnh cơ bản trong SNMP. 7 1.4. Quản lí liên lạc giữa management với các agent9 1.5. Cơ chế vận chuyển thông tin giữa management và agent9 1.6. Bảo vệ truyền thông liên lạc giữa management và các agent khỏi sự cố. 9 1.7. Các phương thức của SNMP. 11 1.7.1. GetRequest11 1.7.2. GetNextRequest11 1.7.3. SetRequest12 1.7.4. GetResponse. 12 1.7.5. Trap. 12 1.8. Các cơ chế bảo mật cho SNMP. 14 1.8.1. Community string. 15 1.8.2. View15 1.8.3. SNMP access control list16 1.9. Cấu trúc bản tin SNMP. 16 CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM GIÁM SÁT VÀ QUẢN TRỊ MẠNG SOLARWINDS18 2.1. Giới thiệu về solarwinds. 18 2.2. Các chức năng quản trị của Solarwinds.18 2.3. Cài đặt và cấu hình Solarwinds Orion NetWork Performance Monitor (NPM). 19 2.3.1. Giới thiệu về Orion Network Porformance Monitor (NPM).19 2.4. Cài đặt và cấu hình. 20 2.4.1.1. Yêu cầu cần thiết trước khi cài đặt.20 2.4.1.2. Cài đặt.21 2.4.1.3. Cấu hình. 25 CHƯƠNG 3. HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH TRONG SOLARWINDS ORION NETWORK PERFORMANCE MONITOR (NPM). 30 3.1. Đăng Nhập Lần Đầu Tiên. 30 3.2. Giao Diện Chính Của Chương Trình:30 3.3. Giới Thiệu Giao Diện Home:31 3.3.1. Summary. 31 3.3.2. Group. 32 3.3.3. Top 10. 32 3.3.4. Event (sự kiện). 33 3.3.5. Alerts (cảnh báo). 34 3.3.6. Syslog. 34 3.3.7. Trap (bẩy lỗi). 34 3.4. Giới thiệu giao diện Network:34 3.4.1. Wireless. 34 3.4.2. VSAN (Virtual Storage Area Network):35 3.4.3. Overview35 3.4.3.1. IP Network Browser. 36 3.4.3.2. Trace route. 37 3.4.3.3. Ping. 38 3.4.3.4. Enhanced ping. 38 3.4.3.5. Port Scanner. 38 3.4.3.6. Telnet39 3.4.3.7. WatchIt!. 39 3.4.3.8. Subnet list39 3.4.3.9. CPU Gauge. 40 3.4.3.10. Real-Time Interface Monitor. 40 3.4.3.11. MIB Browser. 40 3.4.3.12. DOS Ping. 41 3.4.3.13. Remote Desktop. 41 3.5. Thực hành giám sát mạng với Solarwinds NPM . 42 3.5.1. Mô hình giả lập. 42 3.5.2. Cấu hình Router cisco hỗ trợ giám sát mạng. 42 3.5.3. Thực hiện tìm kiếm phát hiện thiết bị mạng sử dụng Network Sonar Winzad. 44 3.5.4. Thực hiện giám sát router Cisco 3620. 51 3.5.5. Thiết lập một cảnh báo (Alerts). 54 KẾT LUẬN60 TÀI LIỆU THAM KHẢO61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY