Đề tài Tìm hiểu tài nguyên du lịch ở huyện Tiên Lãng phục vụ phát triển du lịch thành phố Hải Phòng

Mở Đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong quá trình hội nhập kinh tế hiện nay, Việt Nam không chỉ hoà nhập với thế giới về kinh tế mà còn muốn giao lưu văn hoá đối với bạn bè khắp năm châu. Du lịch đã trở thành cầu nối rút ngắn khoảng cách đó và góp phần thực hiện được mong muốn của một dân tộc thân thiện yêu hoà bình : “ Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước” và góp phần vào tiến trình “chiến lược và bảo tồn nền văn hoá dân tộc”. Hiện nay mức sống của người dân ngày được nâng cao nhu cầu đi du lịch ngày càng trở thành một nhu cầu thiết yếu . Một trong những tour du lịch phát triển hiện nay đó là những tour du lịch nhân văn tìm về các di tích văn hoá , tài nguyên nhân văn để tìm hiểu về nguồn cội , những nét văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc . Tìm về những điểm du lịch nhân văn du khách có điều kiện mở rộng được nhiều kiến thức , những hiểu biết về lịch sử văn hoá dân tộc để hiểu hơn về dân tộc Việt Nam ngàn năm văn hiến . Hải Phòng là một trong những thành phố thuộc tiểu vùng du lịch Duyên hải Đông Bắc , không chỉ là một thành phố công nghiệp của Miền Bắc mà còn 1 trong 10 trung tâm du lịch của đất nước được đánh giá là có nguồn tài nguyên du lịch phong phú đa dạng . Tiên Lãng là 1 trong 7 huyện ngoại thành Hải Phòng , nằm cách không xa trung tâm kinh tế lớn vùng Đồng Bằng Sông Hồng . Có nhiều điều kiện thu hút vốn đầu tư phát triển kinh tế , không chỉ có vậy Tiên Lãng còn có những tiềm năng phát triển du lịch đặc biệt là du lịch nhân văn . Bởi Tiên Lãng có hệ thống di tích lịch sử văn hoá , với làng nghề truyền thống lâu đời và có những lễ hội làng tiêu biểu mang ý nghĩa nhân văn cao cả và ý nghĩa giáo dục sâu sắc . Mặc dù vậy hoạt động du lịch của huyện vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Với mục đích giới thiệu tài nguyên du lịch của huyện góp phần vào việc quảng bá, bảo tồn các giá trị đặc sắc của tài nguyên du lịch của quê hương, với những lý do trên em đã chọn đề tài : “ Tìm hiểu tài nguyên du lịch ở huyện Tiên Lãng phục vụ phát triển du lịch thành phố Hải Phòng” làm khoá luận tốt nghiệp . 2.Lịch sử nghiên cứu Tiên Lãng là một huyện có lịch sử phát triển khá lâu nên trong các công trình nghiên cứu thời phong kiến đã phản ánh phần nào các giá trị nhân văn như: Đại Nam Nhất Thống Chí , Đồng Khánh Dư Địa Chí . Các tác phẩm cho thấy trong quá khứ Tiên Lãng có số người đỗ đạt cao được lưu truyền qua các văn tự . Các Di tích đền , chùa , miếu mạo , phong tục tập quán cũng được đề cập đến trong các tài liệu , thư tịch cổ . Từ sau hoà bình lập lại đến nay có nhiều công trình nghiên cứu của các tác giả đề cập tới tài nguyên nhân văn của huyện : Địa Chí Hải Phòng , Hải Phòng_ Di tích lịch sử văn hoá _ Trịnh Minh Hiên (1993) , Một số di sản văn hoá Hải Phòng _ Nguyễn Ngọc Thao 2001_2002. Vì vậy tìm hiểu tài nguyên du lịch là một đóng góp nhỏ vào việc quảng bá phát triển du lịch của huyện , giúp du khách có điều kiện tìm hiểu những nét văn hoá những giá trị đặc sắc của tài nguyên du lịch của Tiên Lãng. 3.Mục đích Trên phương diện nghiên cứu phát triển tài nguyên của huyện đối với hoạt động du lịch. Đề ra một số giải pháp đối với ngành du lịch , ban ngành của thành phố và huyện Tiên Lãng trong việc khai thác có hiệu quả tài nguyên du lịch 4.Đối tượng Là các tài nguyên du lịch cuả huyện phục vụ phát triển du lịch Hải Phòng bao gồm : tài nguyên nhân văn và tài nguyên tự nhiên Phạm vi nghiên cứu tập trung: Vào các di tích lịch sử văn hoá , làng nghề , lễ hội , tài nguyên tự nhiên . 5.Nguồn tài liệu Trong quá trình thực hiện khoá luận tham khảo tài liệu của phòng văn hoá huyện cùng với bài viết về di tích . Ngoài ra nguồn tài liệu chính là tài liệu thu thập sau những chuyến đi thực tế. 6.Phương pháp nghiên cứu nguồn tài liệu: Phương pháp thu thập và xử lý số liệu : Các tài liệu phòng văn hoá, báo cáo của chính quyền và các ban ngành liên quan đến tài nguyên du lịch nhân văn. Phương pháp khảo sát thực địa : Những chuyến đi thực tế tại các địa phương có di tích , đến làng nghề thu thập tài liệu. Phương pháp tổng hợp và phân tích: Tổng hợp các tài liệu, thu thập xử lý thông tin số liệu phù hợp và phân tích để đưa ra những nhận xét đánh giá khách quan nhất . 7. Bố Cục : Lời Mở Đầu Chương 1: Cơ sở lý luận chung về tài nguyên du lịch. Chương 2: Tiềm năng phát triển du lịch ở huyện Tiên Lãng. Chương 3: Một số giải pháp khai thác và bảo tồn tài nguyên du lịch. Kết Luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY