Đề tài Tìm hiểu, phân tích bài toán dự báo phụ tải và mạng nơron

Nội Dung KHOA CNTT. 1 I/ Tìm hiểu và phân tích mô hình bài toán dự báo phụ tải:2 1/ Dự báo phụ tải là gì?. 2 2/ Sự cần thiết của bài toán dự báo phụ tải:2 3/ Các phương pháp dự báo phụ tải cơ bản:2 a/ Phương pháp ngoại suy. 2 b/ Phương pháp hồi quy tương quan. 3 c/ Phương pháp hệ số đàn hồi thu nhập. 4 d/ Phương pháp chuyên gia. 6 e/ Phương pháp mạng neural nhân tạo. 6 4/ Phân loại các bài toán dự báo phụ tải:7 II/ Tìm hiểu mạng nơron:7 1/ Mạng nơ ron sinh học:7 2/ Đặc điểm của mạng Nơron nhân tạo. 8 2/ Nơron nhiều tín hiệu vào.12 3/ Các kiểu kiến trúc mạng. 13 a/ Mạng 1 tầng Nơron.13 b/ Mạng nhiều tầng Nơron. 14 c/ Mạng hồi quy.16 III/ Phân tích bài toán dự báo phụ tải17 1/ Phát hiện thực thể bài toán:17 2/ Đặc tả bảng dữ liệu:18 IV/ Thiết kế giao diện chương trình. 19 1/ Form giao diện chính. 19 2/ Form dữ liệu. 19 3/ Form dự báo phụ tải20 V/ Tổng kết20 MỤC LỤC21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY