Đề tài Tìm hiểu nội dung của chế độ khoán chi hành chính và khả năng áp dụng phương thức này ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

A. LỜI MỞ ĐẦU. Cải cách tài chính công là một trong bốn nội dung lớn của chương trình tổng thể cải cách hành chính trong giai đoạn 2001-2010. Trong đó, đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước là một trong những chương trình trọng điểm, và nội dung chủ yếu là thực hiện chế độ khoán chi hành chính, tạo thế chủ động cho các cơ quan hành chính nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Để hiểu rõ hơn về chế độ khoán chi hành chính nhóm chúng em quyết định chọn đề tài: “Tìm hiểu nội dung của chế độ khoán chi hành chính và khả năng áp dụng phương thức này ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”. B. NỘI DUNG. I. Nội dung chế độ khoán chi hành chính. 1.Khái niệm: 2. Các cơ quan, tổ chức hành chính sự nghiệp thực hiện chế độ tự chủ. 3 Nội dung và nguyên nhân thực hiện khoán chi hành chính. 3.1 Nội dung. 3.2 Nguyên nhân phải thực hiện. Một số thực trạng về vấn đề chi tiêu và biên chế của cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp có thu. Nguyên nhân nhà nước ta thực hiện chế độ khoán chi hành chính. 4.Ưu điểm và nhược điểm thực hiện khoán chi hành chính.4.1 Ưu điểm của khoán chi hành chính. 4.2 Nhược điểm của khoán chi hành chính. II: Tổngquan phương thức này trong giai đoạn hiện nay.1: Thực trạng áp dụng thực hiện khoán chi qua các năm.Thực hiện khoán chi hành chínhtrong thời gian trước: (1999-2005). Thực hiệnkhoán chi hành chính trong thời gian gần đây: (2005-hiện nay).2.Đánh giá chung về việc thực hiện khoán chi hành chính. III: Giải pháp và phương hướng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY