Đề tài Tìm hiểu nghệ thuật diễn xướng hát dô ở Quốc Oai – Hà Tây

TÌM HIỂU NGHỆ THUẬT DIỄN XƯỚNG HÁT DÔ Ở QUỐC OAI – HÀ TÂY A RESERCH ON THE HAT DO PERFORMING STYLE IN QUOC OAI DISTRICT – HA TAY PROVINCE SVTH: ĐỖ PHÚ HUỲNH Lớp 05CVH2, Khoa Ngữ Văn, Trường ĐHSP Đà Nẵng GVHD: TS. LÊ ĐỨC LUẬN Khoa Ngữ Văn, Trường ĐHSP Đà Nẵng TÓM TẮT Nghệ thuật diễn xướng hát Dô là loại hình tín ngưỡng dân gian ở Quốc Oai – Hà Tây, thờ đức thánh Tản Viên, 36 năm mới tổ chức một lần. Với đề tài "Tìm hiểu nghệ thuật diễn xướng hát Dô ở Quốc Oai – Hà Tây", chúng tôi tập trung làm rõ 4 phương diện: nguồn gốc, không gian diễn xướng, hình thức biểu diễn, nội dung diễn xướng. Qua đề tài này có thể thấy được những nét đặc sắc trong loại hình nghệ thuật độc đáo ở địa phương có truyền thống văn hoá lâu đời. ABSTRACT Hat Do performance is a kind of religious belief in Quoc Oai district – Ha Tay province, performed every 36 years in memory of the Saint of Tan Vien Mountain. The research on the hat Do performing style in Quoc Oai district – Ha Tay province, aims at providing the readers with the origin of hat Do, the performing space, the performing methods and the lyrics. In that way, the outstanding features of this exceptional art of the region that has a long time cultural tradition are shown. MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Diễn xướng dân gian gắn liền với lễ hội là một loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc trong kho tàng văn hoá phi vật thể của người Việt. Các loại hình nghệ thuật trong diễn xướng dân gian với những ý nghĩa thẩm mĩ nhất định phục vụ đắc lực cho đời sống tinh thần của con người. Diễn xướng hát Dô là một đơn vị trong kho tàng diễn xướng phong phú của dân tộc, là loại hình dân ca nghi lễ đặc sắc ở huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây, gắn liền với việc thờ phụng đức thánh Tản Viên. Với sự biến động của thời gian, loại hình diễn xướng dân gian này đã bị mai một. Vì thế, chúng tôi chọn đề tài này nhằm tìm hiểu những nét đặc sắc trong loại hình nghệ thuật độc đáo ở địa phương có truyền thống văn hoá lâu đời 2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu Đề tài “nghệ thuật diễn xướng hát Dô” là một vấn đề mới, mang tính địa phương rõ nét. Các nhà nghiên cứu văn hoá đã có những công trình nghiên cứu giá trị phục vụ cho việc quản lí. Tuy nhiên tiếp cận vấn đề như một hệ thống chỉnh thể hoàn chỉnh, song song với lễ hội đền Khánh Xuân thì chưa công trình nào đi sâu nghiên cứu. Trong Trần Bảo Hưng, Nguyễn Đăng Hoè (1978), Hát Dô hát Chèo Tàu; Bùi Thiết (1993), Từ điển hội lễ Việt Nam; Phùng Văn Thành (2006), Lễ hội đền Khánh Xuân chỉ là những vấn đề riêng lẻ về âm nhạc hay lễ hội. 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng Nghiên cứu nghệ thuật diễn xướng hát Dô với những nét đặc sắc khu biệt.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY