Đề tài Tìm hiểu một số công nghệ web và xây dựng chương trình newsletter

Nếu kết n ối thực hiện thành công, Pop3 Client sẽ nhận được một lời chào được gởi tới bởi Pop3 Server và session sẽ bước vào quá trình AUTHORIZATION. Lúc này, Pop3Client sẽ gởi username và password tới cho Pop3Server kiểm tra. Nếu quá trình AUTHORIZATION thực hiện thành công, session sẽ bước vào quá trình TRANSACTION, nếu không thành công, Pop3Server sẽ gởi th ông báo lỗi lại cho Pop3Client. Lúc nà y, Pop3Client có th ể th ực hiện việc đăng nhập lại với username và password khác hoặc có thể gởi lệnh “QUIT” để thoát.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY