Đề tài Tìm hiểu kỹ thuật sinh sản nhân tạo giống cá sặc rằn (Trixchogaster Pectoralic Regan)

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 4 1.2 Muc tiêu thực tập 4 Nội dung 4 CHƯƠNG 2: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 2.1 Phân loại 5 2.2 Đặc điểm môi trường sống 5 2.3 Đặc điểm sinh trưởng và phát triển 6 2.4 Đặc điểm dinh dưỡng và phát triển 6 2.5 Đặc điểm sinh sản 6 CHƯƠNG 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Địa điểm và thời gian 8 3.1.1 Địa điểm 8 3.1.2 Thời gian 8 3.2 Dụng cụ và phương pháp nghiên cứu 8 3.3 Phương pháp thực hiện 8 3.3.1 Thu thập và phân tích số liệu 8 3.3.2 Phương pháp xác định các chỉ tiêu kỹ thuật 8 3.4 Phương pháp nghiên cứu 9 3.4.1 Kỹ thuật chọn cá bố mẹ 9 3.4.2Kỹ thuật xử lý nước và cho đẻ 11 3.4.3 Quan sát sức sinh sản, sự phát triển của phôi và tỉ lệ nở 16 3.5 Quy trình ương giống 18 3.5.1 Chuẩn bị ao ương 18 3.5.2 Thức ăn cho cá 19 3.5.3 Quản lý và chăm sóc 19 3.5.4 Thu hoạch 20 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Các yếu tố môi trường bể nuôi 21 4.2 Tiêm kích dục tố 22 4.3 Sinh sản nhân tạo 22 4.4 Ương và chăm sóc cá bột 24 4.5 Biện pháp quản lý và chăm sóc cá từ giai đoạn phôi đến giai đoạn cá bột (3-7 ngày tuổi) 24 4.6 Quá trình phát triển phôi cá sặc rằn 25 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 5.1 Kết luận 26 5.2 Đề xuất 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY