Đề tài Tìm hiểu hệ thống chọn tạo và sản xuất hạt giống lúa thuần

ĐẶT VẤN ĐỀ Cây lúa ( Oryza sativa L) là nguồn cung cấp lương thực thiết yếu đảm bảo sự sống cho hơn một nửa dân số thế giới, đặc biệt là trên 90% dân số châu Á.Cây lúa góp phần đảm bảo cung cấp lương thực và tạo việc làm cho người dân nông thôn tại các quốc gia đang phát triển châu Á, châu Phi. Hiện nay, do các tác động của gia tăng dân số, biến đổi khí hậu toàn cầu làm diện tích canh tác và sản lượng lúa hàng năm giảm. Với những thành tựu trong chọn tạo và đưa lúa lai vào sản xuất lần đầu tiên tại Trung Quốc đã mở ra một hướng mới cho sản xuất lúa gạo thế giới và công nghệ này đã được nhanh chóng giới thiệu ra các nước Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ Tại Việt Nam, công tác nghiên cứu lúa lai đã đạt được những thành tựu đáng kể với các tổ hợp lúa lai năng suất, chất lượng mang thương hiệu Việt như VIỆT LAI 20, VIỆT LAI 24,TH3-3, TH3-5, HYT100, HYT103 được người nông dân ứng dụng vào sản xuất. Song thực tế ngoài sản xuất diên tích lúa lai chưa được mở rộng do giá giống còn cao, chất lượng giống chưa được đảm bảo đặc biệt là các giống lúa lai có nguồn gốc từ Trung Quốc, các giống này thường nhiễm sâu bệnh và không thích nghi với điều kiện khí hậu tại Việt Nam.Do vậy, các giống lúa thuần vẫn được nông dân ưu tiên lựa chọn đưa vào sản xuất. Đáp ứng nhu cầu giống cho sản xuất, trung tâm nghiên cứu lúa thuần đơn vị trực thuộc viên cây lương thực và cây thực phẩm đã chủ động nghiên cứu chọn tạo các giống lúa thuần có năng suất, chất lượng và chống chịu với điều kiện bất thuận. Để tìm hiểu những thành tựu và các bước tiến hành nghiện cứu chọn tạo lúa thuần tại trung tâm nghiên cứu lúa thuần viện cây lương thực và cây thực phảm chúng tôi đã thực hiện chuyên đề “ Tìm hiểu hệ thống chọn tạo và sản xuất hạt giống lúa thuần” MỤC LỤC I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1 II. NỘI DUNG 2 1.1. Những thành tựu và phương hướng nghiên cứu của trung tâm 2 1.1.1. Những thành tựu đạt được. 2 1.1.2. Phương hướng chọn tạo 2 2.2.Quy trình chọn tạo và sản xuất hạt giống lúa thuần. 3 2.2.1. Quy trình chọn tạo giống lúa thuần 3 2.2.1.1. Định hướng chọn tạo cho các vùng sinh thái 3 2.2.1.2.Đánh giá tập hợp vườn vật liệu khởi đầu 3 2.2.1.3.Chọn lọc dòng và đánh giá dòng thuần. 3 2.2.2. Sản xuất hạt giống lúa thuần 4 2.2.2.1. Hệ thống duy trì giống thuần 4 2.2.2.2. Quy trình phục tráng giống lúa thuần 6 2.3.Quy trình chọn tạo và sản xuất giống lúa ngắn ngày PC6 9 2.3.1. Nguồn gốc: 9 2.3.2. Chọn tạo giống lúa ngắn ngày PC6 10 23.3. Kỹ thuật sản xuất hạt giống siêu nguyên chủng 10 2.3.3.1 Kỹ thuật nhân từ hạt giống tác giả hoặc duy trì từ hạt giống siêu nguyên chủng 10 2.3.2.2. Kỹ thuật phục tráng từ hạt giống trong sản xuất (Sơ đồ 2) 12 2.2.2.3. Kỹ thuật sản xuất hạt giống nguyên chủng 14 2.3.2.4. Kỹ thuật sản xuất hạt giống xác nhận 15 2.3.2.5 Thu hoạch và bảo quản 15 2.3.3 Đặc điểm giống lúa ngắn ngày PC6 16 2.3.4. Kỹ thuật cánh tác giống lúa PC6 18 2.3.4.1. Quy trình sản xuất chung 18 III. KẾT LUẬN 28 IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO 29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY