+ Quan sát rằng sau mỗi phép trừ, các bit được chia thành ba nhóm: lúc đầu, một nhóm mà là tất cả không lúc kết thúc, một nhóm là không thay đổi từ bản gốc; và một nhóm bóng mờ ở giữa đó là "thú vị" . Nhóm "thú vị" là 8 bit dài, phù hợp với mức độ đa thức. Mỗi bước, nhiều thích hợp của đa thức là trừ nhóm không trở nên lâu hơn một chút, và nhóm không thay đổi trở nên ngắn hơn một chút, cho đến khi chỉ còn lại cuối cùng là bên trái. + Trong ví dụ msbit đầu tiên, còn lại đa thức x 7 + x 5 + x. Chuyển đổi một số thập lục phân bằng cách sử dụng quy ước rằng quyền lực cao nhất của x là msbit, điều này là A2 16 . Trong lsbit đầu tiên, còn lại là x 7 + x 4 + x 3. Chuyển đổi sang hệ thập lục phân bằng cách sử dụng quy ước rằng quyền lực cao nhất của x là lsbit, đây là 19 16 .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY