Đề tài Tìm hiểu chỉ số đánh giá hiệu quả KPI (KPI – Key Performance Indicators) quản trị nguồn nhân lực và khả năng áp dụng tại các doanh nghiệp Việt Nam

KLTN : đại học ngoại thương LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong bất kỳ giai đoạn nào, sức mạnh mà mỗi quốc gia có được đều là từ sự tổng hợp sức mạnh của nhiều con người trong quốc gia đó. Thực tế lịch sử đã chứng minh vượt lên sự khắc nghiệt của thiên tai bằng sức mạnh của mình, con người Nhật Bản đã làm được những gì, nhân dân Trung Quốc đã làm được những gì, từ một quốc gia non trẻ người dân Mỹ đã làm được những gì. Đối với Việt Nam chúng ta, trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, quần chúng nhân dân đã tỏ rõ được sức mạnh quyết định của mình. Ngày nay, khi đất nước chuyển mình, sánh vai với bạn bè quốc tế, khi các doanh nghiệp Việt Nam, thương hiệu Việt Nam, hàng hóa Việt Nam đang ngày càng được bạn bè yêu mến, thì một trong những yếu tố tạo nên thành công đó chính là chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam. Trong các doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay, việc thu hút, duy trì và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp là vô cùng quan trọng, bởi họ thấu hiểu sâu sắc rằng, chỉ có con người, mới chính là nguồn lực mạnh mẽ nhất tạo nên sự phát triển bền vững và lâu dài cho doanh nghiệp. Cũng từ đó mà nhu cầu quản trị nguồn nhân lực sao cho đạt hiệu quả, mang lại lợi ích không chỉ cho doanh nghiệp mà ngày cả bản thân người lao động, nhu cầu có những con số mang tính định lượng phản ánh rõ chất lượng và hiệu quả quản trị nguồn nhân lực trở thành mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản trị doanh nghiệp. Chính vì những lí do đó mà em đã mạnh dạn chọn đề tài “Tìm hiểu chỉ số đánh giá hiệu quả KPI (KPI – Key Performance Indicators) quản trị nguồn nhân lực và khả năng áp dụng tại các doanh nghiệp Việt Nam” để làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp Đại học của mình. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP. 3 I. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 3 1. Khái niệm 3 1.1. Khái niệm nguồn nhân lực. 3 1.2. Khái niệm quản trị nguồn nhân lực. 3 2. Chức năng của quản trị nguồn nhân lực. 4 2.1. Thu hút nguồn nhân lực. 5 2.2. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. 13 2.3. Khuyến khích, động viên, duy trì nguồn nhân lực. 14 II. TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP. 18 1. Khái niệm 18 2. Mục tiêu và vai trò của việc đánh giá hiệu quả quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 19 3. Các tiêu chuẩn đánh giá. 21 4. Các phương pháp đánh giá chính. 22 4.1. Phương pháp đánh giá cho điểm 23 4.2. Phương pháp quản trị theo mục tiêu. 24 4.3. Phương pháp xếp hạng. 25 4.4. Phương pháp ghi chép các vụ việc quan trọng. 25 4.5. Phương pháp đánh giá theo tiêu chuẩn công việc. 26 5. Một số vấn đề cần lưu ý khi tiến hành đánh giá. 26 CHƯƠNG II TÌM HIỂU BỘ CHỈ SỐ KPI ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 28 I. TỔNG QUAN VỀ CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 28 1. Khái niệm 28 2. Phân biệt KPI và một số chỉ số đo lường hiệu suất 28 3. Đặc điểm của chỉ số KPI 29 4. Phân loại các chỉ số KPI 31 4.1. Nhóm các chỉ số KPI dùng trong các ngành kinh tế lớn. 31 4.2. Nhóm các chỉ số KPI đánh giá quá trình hoạt động của tổ chức. 32 4.3. Nhóm các KPI được xây dựng theo các khung chương trình. 33 II. CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC . 33 1. Khái niệm 33 2. Phân loại chỉ số KPI quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 34 2.1. KPI đánh giá chuyên môn. 34 2.2. KPI đánh giá chấp hành kỷ luật, văn hóa doanh nghiệp 37 2.3. KPI quản lý, phát triển con người 35 3. Phân tích một số chỉ số KPI quản trị nguồn nhân lực. 35 3.1. KPI đánh giá về chế độ lương. 36 3.2. KPI về tuyển dụng. 37 3.3. KPI về an toàn lao động. 40 3.4. KPI về đào tạo. 41 3.5. KPI về đánh giá công việc. 43 3.6. KPI về giờ làm việc. 44 3.7. KPI về lòng trung thành. 45 3.8. KPI về năng suất của nguồn nhân lực. 46 3.9. KPI về đánh giá nguồn nhân lực khác. 47 CHƯƠNG III HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG BỘ CHỈ SỐ KPI TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 49 I. HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY 49 1. Vài nét về hoạt động đánh giá hiệu quả quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. 49 1.1. Yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả công việc 49 1.2. Phương pháp đánh giá hiệu quả công việc. 50 1.3. Phương pháp cung cấp thông tin phản hổi sau đánh giá. 51 2. Các rào cản trong quá trình đánh giá hiệu quả quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 52 II.KHẢ NĂNG ÁP DỤNG BỘ CHỈ SỐ KPI QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM . 54 1. Tổng quan về phương pháp quản trị theo mục tiêu (MBO) và quản trị theo quy trình (MBP) 54 1.1. Phương pháp quản trị theo mục tiêu. 55 1.2. Phương pháp quản trị theo quy trình 58 1.3. So sánh giữa hai phương pháp quản trị 59 2. Vai trò và cách thức xây dựng chỉ số KPI 60 3. Các công cụ cơ bản và cơ sở xây dựng bộ chỉ số KPI 62 3.1. Các công cụ cơ bản. 62 3.2. Các cơ sở xây dựng KPI 64 4. Quy trình và kĩ thuật xây dựng KPI quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp Việt Nam 65 KẾT LUẬN 70 PHỤ LỤC 72 DANH MỤC HÌNH 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 76

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY