Đề tài Tìm hiểu biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông ở Hà Nội

Đề tài: Tìm hiểu biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông ở Hà Nội MỤC LỤC Chương mở đầu: MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 1. Đặt vấn đề 2. Mục đích của đề tài 2.1. Tìm hiểu, giới thiệu về phân pha điều khiển và ví dụ cụ thể về 1 nút cụ thể 2.2. Điều khiển phối hợp trên một tuyến đường chính có nhiều đèn điều khiển 3. Đường lối nghiên cứu 3.1. Để phục vụ nghiên cứu nội dung 1 3.2. Để tiến hành nghiên cứu nội dung 2 4. Đối tượng nghiên cứu Chương 1: NỘI DUNG ĐIỀU TRA KHẢO SÁT 1. Về hệ thống điều khiển GTĐT ở Hà Nội 1.1. Giới thiệu sơ lược về đèn tín hiệu giao thông ở Hà Nội 1.2. Giới thiệu cấu trúc hệ thống điều khiển tự động đèn tín hiệu giao thông 2. Hiện trạng đèn tín hiệu giao thông ở Hà Nội 2.1. Hiện trạng bố trí đèn tín hiệu ở Hà Nội 2.2. Một số kiến nghị bố trí lắp đặt đèn tín hiệu 3. Vài nét về đặc điểm giao thông trên đường 3.1. Mục đích và phạm vi điều tra khảo sát về một số đặc điểm giao thông 3.2. Nội dung điền tra phân tích Chương 2: TỔ CHỨC PHA NÂNG CAO HIỆU QỦA 1. Mục đích đặt đèn tín hiệu điều khiển giao thông 1.1. Đặt vấn đề 1.2. Các chế độ làm việc của đèn giao thông 2. Giới thiệu về phương pháp tổ chức pha 3. Phương pháp tính toán chu kỳ đèn tín hiệu điều khiển giao thông nút độc lập 3.1. Tổng quan về phương pháp tính toán chu kỳ đèn tín hiệu 4. Điều khiển giao thông phối hợp 4.1. Hệ thống điều khiển giao thông phối hợp đồng bộ 4.2. Hệ thống điều khiển giao thông phối hợp luân phiên 4.3. Hệ thống điều khiển giao thông phối hợp liên tiến (làn sóng xanh) Chương 3: VÍ DỤ ÁP DỤNG Thí dụ 1: Tính toán điều khiển liên kết (làn sóng xanh) tuyến đường Phố Huế Thí dụ 2: Tính toán điều chỉnh chu kỳ đèn tại nút giao thông Chùa Bộc – Tây Sơn Chương 4: KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY