Đề tài Tiến trình thiết lập một chương trình quảng cáo có hiệu quả, ứng dụng cho bột giặt omo

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THIẾT LẬP MỘT CHƯƠNG TRÌNH QUẢNG CÁO CÓ HIỆU QUẢ 2 1. Khái niệm quảng cáo: 2 2. Vai trò và chức năng của quảng cáo 2 3. Các yếu tố ảnh hưởng tới một chương trình quảng cáo 3 3.1. Văn hoá,xã hội 3 3.2. Kinh tế ,chính trị 5 3.3. Các yếu tố thuộc về sản phẩm 5 4. Các bước xây dựng một chương trình quảng cáo 6 4.1. Mục tiêu của chương trình quảng cáo 6 4.2. Quyết định ngân sách cho quảng cáo 8 4.3. Quyết định thông điệp quảng cáo 11 4.4. Quyết định về phương tiện truyền thông: 18 4.5. Đánh giá hiệu quả quảng cáo 24 II. THỰC TRẠNG QUẢNG CÁO BỘT GIẶT OMO. 25 1. Lựa chọn thị trường mục tiêu 25 2. Mục tiêu của chương trình quảng cáo 25 3. Quyết định lựa chọn phương tiện truyền thông 26 4. Sự thích ứng của chương trình với thị trường VIỆT NAM,hiệu quả của chương trình 26 III. KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUẢNG CÁO CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM QUA KINH NGHIỆM CỦA OMO. 29 1. Mục tiêu các chương trình quảng cáo 29 2. Quyết định ngân sách cho quảng cáo 29 3. Quyết định thông điệp quảng cáo 30 4. Quyết định về phương tiện truyền thông 31 5. Đánh giá hiệu quả quảng cáo 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY