Đề tài Thương mại và tiếp thị lâm sản

Mục lục 1. Thực trạng và dự báo thị trường lâm sản 5 1.1. Khái niệm thị trường .5 1.2. Thực trạng thị trường gỗ và lâm sản Việt Nam những năm gần đây .6 1.2.1. Thị trường nguyên liệu đầu vào 6 1.2.2. Thị trường xuất khẩu 9 1.2.3. Phân loại gỗ và lâm sản 10 1.3. Dự báo thị trường lâm sản đến năm 2010 .10 1.3.1. Dự báo thị trường nguồn nguyên liệu .10 1.3.2. Dự báo thị trường xuất khẩu .11 1. 4. Việt Nam gia nhập WTO: cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp gỗ và lâm sản 12 Thách thức đối với các doanh nghiệp Việt nam .14 2. Thương mại .15 2.1. Định nghĩa, vai trò của thương mại và thương mại quốc tế .15 2.1.1. Định nghĩa thương mại và thương mại quốc tế 15 2.1.2. Vai trò của thương mại và thương mại quốc tế đối với các doanh nghiệp gỗ và lâm sản 16 2.2. Các phương thức giao dịch mua bán gỗ và lâm sản trên thị trường quốc tế .17 2.2.1. Giao dịch trực tiếp 17 2.2.2. Giao dịch qua trung gian (giao dịch gián tiếp) .18 2.2.3. Buôn bán đối lưu 18 2.2.4. Đấu giá quốc tế .19 2.2.5. Phương thức giao dịch tại hội chợ và triển lãm 19 2.2.6. Giao dịch tái xuất 19 2.3. Các điều kiện thương mại quốc tế .19 2.4. Đàm phán trong thương mại quốc tế .21 2.5. Hợp đồng mua bán, điều kiện giao dịch trong thương mại quốc tế 21 2.5.1. Hợp đồng mua bán .21 2.5.2. Điều kiện giao dịch trong thương mại quốc tế .22 2.6. Giao nhận vận tải bằng đường biển và bảo hiểm đối với gỗ và lâm sản trong thương mại quốc tế .24 2.7. Thanh toán trong thương mại quốc tế 30 2.8. Thương mại điện tử ứng dụng trong thương mại quốc tế đối với các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ và lâm sản .35 2.9. Cơ sở pháp lý trong thương mại quốc tế cho các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ và lâm sản 38 2.9.1. Sản xuất và xuất khẩu .38 2.9.2. Thuế 39 2.9.3. Thủ tục hải quan .39 2.10. Những hiệp ước thương mại quốc tế và khu vực có liên quan 39 2.11. Những rào cản trong thương mại quốc tế 41 3. Tiếp thị lâm sản 41 3.1. Khái niệm và vai trò của tiếp thị .41 3.1.1. Khái niệm tiếp thị .41 3.1.2. Vai trò của tiếp thị 42 3.2. Môi trường tiếp thị trong nước và quốc tế .43 3.3. Thị trường và khách hàng 44 3.3.1. Thị trường của doanh nghiệp 44 3.3.2. Thị trường trọng điểm 45 3.3.3. Nghiên cứu thị trường 47 3.3.4. Khách hàng .48 3.4. Quyết định về các công cụ tiếp thị hỗn hợp cho các doanh nghiệp gỗ và lâm sản 49 3.4.1. Các quyết định về sản phẩm .49 3.4.2. Phát triển sản phẩm 50 3.4.3. Các quyết định về giá .50 3.4.4. Các quyết định về phân phối 53 3.4.5. Các quyết định về xúc tiến và khuyếch trương 54 3.5.Tổ chức tiếp thị cho các doanh nghiệp gỗ và lâm sản 56 3.5.1.Quá trình phát triển của phòng tiếp thị 56 3.5.2.Tổ chức phòng tiếp thị ở doanh nghiệp .57 3.6. Kế hoạch hóa chiến lược tiếp thị quốc tế 60 3.6.1.Nghiên cứu môi trường tiếp thị quốc tế .60 3.6.2. Quyết định vươn ra thị trường nước ngoài .61 3.6.3. Quyết định thị trường sẽ xâm nhập 61 3.6.4. Quyết định cách thức xâm nhập thị trường 61 3.6.5. Quyết định các chương trình tiếp thị trên thị trường nước ngoài .62 3.6.6. Quyết định về cơ cấu của bộ phận tiếp thị .63 4. Các chương trình đào tạo dành cho cán bộ trong các doanh nghiệp lâm sản 63 4.1. Chương trình đào tạo quản lý doanh nghiệp .63 4.2. Chương trình đào tạo kỹ năng tiếp thị .63 4.3. Chương trình đào tạo kỹ năng điều hành sản xuất và quản lý chất lượng .64 4.4. Chương trình đào tạo tin học và thương mại điện tử .64 4.5. Chương trình đào tạo tài chính kế toán .65 4. 6. Chương trình đào tạo quản lý nhân sự 65 4.7. Chương trình đào tạo kiến thức pháp luật kinh doanh 65 4.8. Chương trình đào tạo ngoại ngữ 65 4.9. Chương trình cung cấp thông tin thị trường trong nước và quốc tế 66

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY