Đề tài Thực trạng và những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của nhập khẩu tại công ty vận tải Thuỷ Bắc

LỜI NÓI ĐẦUTrong xu thế toàn cầu hoá hiện nay, Đảng và Nhà nớc ta đang có những chính sách khuyến khích đẩy mạnh các ngành kinh tế trọng điểm, mũi nhọn nhằm dần dần từng bớc thực hiện công cuộc Công Nghiệp Hoá - Hiện Đại Hoá đất nớc, trong đó Xuất Nhập Khẩu là một trong những ngành đợc Nhà nớc đặc biệt chú trọng quan tâm. Tại công ty Vận Tải Thuỷ Bắc, tuy không phải là một doanh nghiệp chuyên về Xuất Nhập Khẩu nhng hoạt động Nhập Khẩu luôn là một lĩnh vực hoạt động chính của công ty và vấn đề hiệu quả Nhập Khẩu cần phải thờng xuyên đợc quan tâm, xem xét, đánh giá. Từ phân tích trên trong thời gian thực tập tại công ty Vận Tải Thuỷ Bắc em đã chọn đề tài: "Thực trạng và những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của Nhập Khẩu tại công ty Vận Tải Thuỷ Bắc" cho bài thu hoạch thực tập tốt nghiệp của mình. Mục đích của bài thu hoạch thực tập này là dựa trên cơ sở số liệu thực tế trong những năm qua để đánh giá đúng thực trạng hoạt động Nhập Khẩu của công ty. Thông qua đó, xin đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm góp phần vào việc nâng cao hiệu quả Nhập Khẩu của công ty Vận Tải Thuỷ Bắc. Trong khuôn khổ một bài thu hoạch thực tập, với số trang và vốn kiến thức còn nhiều hạn chế, em xin đợc đề cập đến những nội dung theo ba chơng sau: Chơng I: Những lý luận chung về hoạt động Nhập Khẩu và khái niệm hiệu quả kinh tế của Nhập Khẩu. Chơng II: Thực trạng hoạt động kinh doanh Nhập Khẩu ở công ty Vận Tải Thuỷ Bắc. Chơng III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của Nhập Khẩu tại công ty Vận Tải Thuỷ Bắc. thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới sô ***********

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY