Đề tài Thực trạng và những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với các lâm trường quốc doanh trong giai đoạn đến 2010

Lời nói đầu Lâm trường quốc doanh là tổ chức kinh tế có vị trí quan trọng nhất trong hệ thống tổ chức sản xuất của ngành lâm nghiệp, được giao quản lý và sử dụng đại bộ phận tài nguyên rừng tự nhiên hiện còn của nước ta. Lâm trường quốc doanh đã từng giữ vai trò chủ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ của ngành lâm nghiệp: khai thác, cung ứng lâm sản đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế quốc dân, trồng rừng mới, bảo vệ rừng và góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, miền núi, vùng dân tộc. Trong những năm qua thực hiện đường lối đổi mới kinh tế của Đảng và Nhà nước, Lâm trường quốc doanh đã có những chuyển biến quan trọng cả về tổ chức và cơ chế quản lý nhằm góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển nghề rừng bền vững. Tuy nhiên với đặc thù của loại hình doanh nghiệp lâm nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh liên quan chặt chẽ đến tư liệu sản xuất là rừng và đất rừng, bảo vệ và phát triển môi trường sinh thái, giữ vững an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội nông thôn miền núi. Việc đổi mới tổ chức và quản lý Lâm trường quốc doanh vừa qua vẫn còn nhiều vấn đề chưa rõ dẫn đến tình trạng khó khăn trong hoạt động và phát triển của nhiều lâm trường, hiệu quả khai thác toàn diện tiềm năng tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp còn thấp , đời sống của người lao động đang gặp nhiều khó khăn. Lâm trường chưa làm tốt vai trò nòng cốt trong quản sản xuất, trung tâm dịch vụ khoa học kỹ thuật trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện các nghiên cứu về đổi mới tổ chức, cơ chế quản lý, chính sách đối với Lâm trường quốc doanh nhằm phát hiện những vấn đề vướng mắc và đề xuất những giải pháp, chính sách nhằm hoàn thiện đổi mới hệ thống Lâm trường quốc doanh là vấn đề cần thiết góp phần thúc đẩy quá trình thực hiện công cuộc cải cách doanh nghiệp Nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp. Vì vậy, tôi lựa chọn đề tài: “Thực trạng và những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với các Lâm trường quốc doanh trong giai đoạn đến 2010” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình. Ngoài phần lời nói đầu và kết luận, kết cấu luận văn bao gồm: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về đổi mới Lâm trường quốc doanh trong nền kinh tế nhiều thành phần. Chương 2: Thực trạng các Lâm trường quốc doanh trong thời gian qua. Chương 3: Những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với các Lâm trường quốc doanh trong giai đoạn đến 2010. Mục đích nghiên cứu luận văn: Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về đổi mới Lâm trường quốc doanh trong nền kinh tế nhiều thành phần, nêu rõ vị trí, vai trò tầm quan trọng của Lâm trường quốc doanh trong hệ thống lâm nghiệp; Nêu rõ thực trạng của Lâm trường quốc doanh trong giai đoạn đầu thực hiện đổi mới từ đó thấy được sự cần thiết phải thực hiện đổi mới và đề xuất một số giải pháp chủ yếu để hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với các lâm trường quốc doanh trong giai đoạn đến 2010. Trong thời gian qua, em đã cố gắng vận dụng những kiến thức của mình để đi sâu nghiên cứu vào việc hoàn thiện về cơ chế chính sách đối với các Lâm trường quốc doanh. Vì thời gian nghiên cứu và tài liệu tham khảo có hạn, bài viết không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, em rất mong được sự thông cảm và chỉ bảo tận tình các thầy, cô và các cán bộ trong Vụ Kinh tế Nông nghiệp để em có thể khắc phục những thiếu sót của mình. Em xin chân thành cảm ơn sự chỉ bảo tận tình của thầy- TS. Nguyễn Thanh Hà và chuyên viên Đinh Ngọc Minh- người đã hướng dẫn em trong quá trình thực tập cùng các cán bộ trong Vụ Kinh tế Nông nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giúp đỡ em hoàn thành bản luận văn này. Em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo và bạn đọc để bài viết được hoàn thiện hơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY