Đề tài Thực trạng và giải pháp mở rộng hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ tại Sacombank - Chi nhánh Tân Bình

MỤC LỤC Lời cảm ơn Nhận xét của đơn vị thực tập Nhận xét của giáo viên hướng dẫn Phần mở đầu 1 CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN-CNTB 3 1.1 Qúa trình hình thành phát triển 3 1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Sacombank 5 1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển Sacombank-CNTB 5 1.2 Cơ cấu tổ chức Sacombank-CNTB 5 1.3 Sản phẩm và thị trường tiêu thụ của Sacombank-CNTB 7 1.3.1 Khách hàng cá nhân 7 1.3.2 Khách hàng doanh nghiệp 7 1.3.3 Thị trường tiêu thụ 8 1.4 Thành tích đạt được 9 1.5 Kết quả hoạt động kinh doanh ba năm vừa qua 9 1.6 Tình hình thanh toán hàng nhập khẩu bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Sacombank-CNTB 12 CHƯƠNG 2 NGHIỆP VỤ THANH TOÁN HÀNG NHẬP KHẨU BẰNG PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI SACOMBANK-CNTB 14 2.1 Phát hành L/C 14 2.1.1 Tiếp nhận hồ sơ từ nhà nhập khẩu. 16 2.1.2 Kiểm tra hồ sơ, soạn thảo L/C bản thảo, duyệt hồ sơ 18 2.1.3 Hạch toán ký quỹ và thu phí, chuyển điện về P.TTQT 20 2.1.4 Chuyển L/C đến ngân hàng thông báo 20 2.1.5 Nhập ngoại cảnh, trình ký phát 20 2.1.6 Giao L/C gốc cho nhà nhập khẩu, lưu hồ sơ 21 2.2 Nhận và xử lý bộ chứng từ 21 2.3 Thanh toán bộ chứng từ và giao chứng từ gốc cho khách hàng 25 2.4 Các nghiệp vụ khác: 27 2.4.1 Tu chỉnh L/C 27 2.4.2 Hủy L/C. 29 2.4.2.1 Bên đề nghị mở L/C yêu cầu 29 2.4.2.2 Bên thụ hưởng L/C yêu cầu 31 2.4.3 Ký hậu L/C, phát hành bảo lãnh nhận hàng-ủy quyền nhận hàng 33 2.4.3.1 Ký hậu B/L 33 2.4.3.2 Phát hành bảo lãnh nhận hàng-ủy quyền nhận hàng 34 2.4.4 Hoàn trả bộ chứng từ cho ngân hàng nước ngoài 37 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI SACOMBANK-CNTB 41 3.1 Nhận xét về quy trình thanh toán nhập khẩu bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Sacombank-CNTB 40 3.1.1 Ưu điểm 40 3.1.2 Nhược điểm 40 3.2 Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại Sacombnk-CNTB 40 3.3 Thực trạng quy trình thực hiện tín dụng chứng từ xuất khẩu tại Sacombank-CNTB và các kết quả đạt được 42 3.4 Các hạn chế chủ yếu khi thực hiện phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại Sacombank-CNTB 44 3.5 Giải pháp hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ tại Sacombank-CNTB 45 3.5.1 Phát triển tổ chức nhân sự đào tạo mở rộng phạm vi hoạt động 45 3.5.2 Cải tiến kỹ thuật công nghệ 45 3.5.3 Xây dựng chính sách khách hàng phù hợp, phân tích đối thủ cạnh tranh và áp dụng marketing vào hoạt động thanh toán quốc tế 46 3.5.4 Tăng cường tiếp thị, quảng bá nhãn hiệu Sacombank-CNTB 47 3.6 Một số kiến nghị nâng cao chất lượng thanh toán tín dụng 47 3.6.1 Đối với ngân hàng Sacombank 47 3.6.2 Đối với cơ quan quản lý nhà nước 48 4. Nhận xét chung 49 Phần kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY