Đề tài Thực trạng và giải pháp hoàn thiện phương thức xuất khẩu cho ngành may Việt Nam

PH Ụ LỤC Trang Lời mở đầu 01 CHƯƠNG I:TỔNG QUAN VỀ NGÀNH DỆT MAY VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC XUẤT KHẨU 02 1.1:Lịch sử phát triển và khái quát ngành dệt may Việt Nam hiện nay 02 1.1.1:Lịch sử phát triển của ngành dệt may Việt Nam 02 1.1.2: Khái quát về ngành dệt may Viêt Nam hiện nay. 03 1.2 Các phương thức xuất khẩu của ngành may Việt Nam 05 1.2.1 Gia công xuất khẩu (CMT) 05 1.2.2Xuất khẩu trực tiếp (FOB) 07 CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG PHƯƠNG THỨC XUẤT KHẨU CỦA NGÀNH MAY VIỆT NAM 09 2.1 Thực trạng về sức cạnh tranh ngành may Việt Nam 09 2.2 Tình hình xuất khẩu trong những năm gần đây 13 2.2.1 Xuất khẩu là đầu ra chính cho sản phẩm dệt may Việt Nam 13 2.2.2 EU-Th ị trường chiến lược quan trọng hàng đầu 14 2.2.3: Thị trường Mỹ- cơ hội mới, thách thức lớn 15 2.3 Tình hình thực hiện phương thức gia công xuất khẩu của các doanh nghiệp may Việt Nam 17 2.3.1: Tình hình thực hiện phương thức gia công xuất khẩu trong ngành may Việt Nam 19 2.3.2: Những nhận định khái quát về những đóng góp và hạn chế của gia công xuất khẩu hàng may mặc 21 2.3.2.1: Những đóng góp của gia công xuất khẩu hàng may mặc 21 2.3.2.2: Những hạn chế cơ bản ảnh hưởng tới hiệu quả thực hiện gia công xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam 22 CHƯƠNG III:GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHƯƠNG THỨC XUẤT KHẨU CHO NGÀNH MAY VIỆT NAM 25 3.1 Giải pháp cho các doanh nghiệp may nhận gia công xuất khẩu 25 3.2 Chính sách của chính phủ Việt Nam “ Chiến lược tăng tốc 28 phát triển ngành dệt may Việt Nam đến năm 2010” 3.2.1: Chiến lược tăng tốc phát triển ngành dệt may 28 Việt Nam đến năm 2010 3.2.2: Khả năng nhanh chóng nâng cao giá trị gia tăng dựa vào 29 xuất khẩu hàng xuất khẩu theo điều kiện FOB loại III. KẾT LUẬN 31 TÀI LIỆU THAM KHẢO 32 thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới sô ***********

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY