Đề tài Thực trạng và giải pháp cho việc phát triển của hàng tiện lợi Citimart

Cửa hàng tiện lợi là một hình thức khá mới và ít tài liệu nghiên cứu về nó. Nhóm chúng tôi qua tìm hiểu về Citimart đã đưa ra đề tài này với những kiến thức rất bổ ích Sau đây là phần mục lục MỤC LỤC MỞ ĐẦU 01 Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1.1. Giới thiệu về siêu thị Citimart 03 1.2. Phương pháp khảo sát, phân tích và đánh giá 04 Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CỬA HÀNG 2.1. Phân khúc thị trường và khách hàng mục tiêu 05 2.1.1. Phân khúc thị trường cửa hàng tiện lợi Citimart 05 2.1.2. Xác định khách hàng mục tiêu 06 2.2. Bố trí quầy hàng 07 2.2.1. Đặcđiểmchung 07 2.2.2. Đặcđiểmriêng 07 2.3. Phân tích SWOT 10 2.4. Chiến lược kinh doanh, tiếp thị 13 2.4.1. Tối đa hóa sự tiện lợi cho khách hàng 13 2.4.2. Xây dựng mối quan hệ thân thiết với khách hàng 14 2.4.3. Xây dựng mối quan hệ với nhà cung ứng hàng hóa 15 2.4.4.Đa dạng hóa sản phẩm 16 Chương 3: ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT 3.1. Đánh giá về việc lựa chọn phân khúc thị trường và khách hàng 17 3.2. Đánh giá cách bố trí quầy hàng 18 3.2.1. Điểm tiện lợi 18 3.2.2. Điểm chưa tiện lợi 19 3.2.3. Đề xuất 19 3.3. Đánh giá và đề xuất về chiến lược 19 3.3.1. Đánh giá 19 3.3.2. Đề xuất 20 3.4. Một số vấn đề khác 21 3.4.1. Đánh giá về vị trí cửa hàng 21 3.4.2. Đánh giá về sản phẩm tại các cửa hàng tiện lợi Citimart B&B 22 KẾT LUẬN 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY