Đề tài Thực trạng và các giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu lao động tỉnh Trà Vinh

MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Đề tài nghiên cứu nhằm đạt các mục tiêu sau: - Mục tiêu chung: Nghiên cứu về thực trạng XKLĐ của tỉnh Trà Vinh từ đó đề ra các giải pháp giúp cho tỉnh Trà Vinh có thể đẩy mạnh hoạt động XKLĐ. - Mục tiêu cụ thể: Ÿ Tìm hiểu tình hình XKLĐ của Việt Nam, kinh nghiệm XKLĐ của một số địa phương và các nước trong khu vực. Ÿ Đánh giá thực trạng XKLĐ của Trà Vinh trong thời gian qua. Ÿ Phân tích nhu cầu, nguyện vọng của những người lao động khi tham gia XKLĐ. Ÿ Đề ra các chiến lược, giải pháp mang ý nghĩa thực tiễn giúp cho tỉnh Trà Vinh có những biện pháp, mục tiêu cụ thể nhằm đẩy mạnh hoạt động XKLĐ của Tỉnh góp phần giải quyết việc làm cho một bộ phận thanh niên, tăng thu nhập cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, đồng thời tăng cường quan hệ hợp tác với các nước tiếp nhận lao động xuất khẩu. 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU v Phương pháp thu thập dữ liệu: - Số liệu thứ cấp: được thu thập từ các niên giám thống kê, các thông tin trên Internet, sách báo cùng với các báo cáo về tình hình XKLĐ của Sở Lao Động Thương Binh & Xã Hội của tỉnh Trà Vinh. - Số liệu sơ cấp: thu thập thông tin qua hình thức phỏng vấn trực tiếp 628 thanh niên trong độ tuổi lao động, trong đó có 350 thanh niên đến tuổi lao động đang cần việc làm, 278 thanh niên đăng ký tham gia XKLĐ. - Bên cạnh đó còn tiến hành thu thập ý kiến từ các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực XKLĐ của Tỉnh; cùng một số người lao động đã đi lao động ở nước ngoài trở về và những người có con em đi XKLĐ. v Xử lý dữ liệu: Dữ liệu được xử lí bằng phần mềm SPSS. Các phương pháp xử lí số liệu: - Phân tích tần suất - Phân tích crosstab - Cùng với các kiến thức thống kê và chuyên ngành có liên quan. 4. GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU XKLĐ là một lĩnh vực rộng và phức tạp. Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu về thực trạng XKLĐ của tỉnh Trà Vinh và đề xuất một số biện pháp cơ bản nhằm

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY