Đề tài Thực trạng và các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh lưu trú tại khách sạn Thái Bình Dương

PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Ngày nay, khi nền kinh tế đất nước đã có những bước chuyển mới, với những thành quả đạt được cùng với sự tiến bộ vế trình độ văn hoá, nhận thức thì đời sống nhân dân cũng được nâng cao. Du lịch đã trở thành nhu cầu phổ biến và đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của nhiều nước. Kinh doanh khách sạn ngày nay không phải chỉ đơn thuần để đáp ứng nhu cầu chỗ ngủ nghỉ nữa mà phải đáp ứng được nhu cầu được nhu cầu ngủ nghỉ đó với yêu cầu đa dạng của khách hàng như yêu cầu được ngủ nghỉ trong phòng sạch sẽ an toàn, tiện nghi sang trọng, có phòng cảnh đẹp để ngắm nhìn và đặc biệt là chất lượng dịch vụ lưu trú phải thật tốt. Trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, muốn tồn tại vững, phát triển và củng cố uy tín của mình, mỗi khách sạn phải vận động tích cực, phát huy tìm tòi mọi biện pháp giảm thiểu chi phí và không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh lưu trú. Qua quá trình tìm hiểu thực tế tại khách sạn Thái Bình Dương, đã cho thấy rằng hoạt động kinh doanh lưu trú là một vấn đề then chốt của khách sạn. Chính vì thế, em đã chọn đề tài: “THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LƯU TRÚ TẠI KHÁCH SẠN THÁI BÌNH DƯƠNG” 2. Mục tiêu nghiên cứu: Qua đề tài này với mục đích cuối cùng là nhằm đưa ra những giải pháp để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh lưu trú tại khách sạn Thái Bình Dương nói riêng, và tìm ra câu trả lời cho việc tổ chức hoạt động kinh doanh lưu trú ở các khách sạn nói chung. 3. Ý nghĩa nghiên cứu: Trong đề tài này những cơ sở lý luận và thực tiễn để phát triển hoạt động kinh doanh lưu trú khách sạn được làm rõ nhằm giúp các doanh nghiệp xử lý vấn đề một các dễ dàng và có hệ thống. Đây là vấn đề chưa được nghiên cứu một cách đầy đủ mang tính hệ thống và toàn diện ở Việt Nam từ trước tới nay. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Là hoạt động kinh doanh lưu trú tại khách sạn Thái Bình Dương. - Phạm vi nghiên cứu: Không gian tại khách sạn Thái Bình Dương. Thời gian từ ngày 19 tháng 4 năm 2010 đến ngày 15 tháng 6 năm 2010 5. Phương pháp nghiên cứu: Báo cáo được hoàn thành dựa trên sử dụng các phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau: - Phương pháp nghiên cứu lý luận kết hợp với quan sát tìm hiểu và khảo sát thực tế. - Phương pháp thu thập và xử lý thông tin. - Phương pháp phân tích. - Phương pháp tổng hợp. 6. Bố cục đề tài: Gồm 3 phần: Phần I: Phẩn mở đầu Phần II: Nội dung và kết quả nghiên cứu. Gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động kinh doanh lưu trú trong khách sạn Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh của khách sạn Thái Bình Dương Chương 3: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh lưu trú tại khách sạn Phần III: Kết luận và kiến nghị

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY