Đề tài Thực trạng trong quản trị nhân lực tại nhà hàng bamboo bar trong khách sạn metropole hà nội

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 2 PHẦN I :NHỮNG LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG 4 I.Khái quát về nhân lực và quản trị nhân lực 4 II.Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị nhân lực 6 III.Một số nội dung cơ bản của quản trị nhân lực 7 IV.Đánh giá hiệu quả công tác quản trị nhân lực 7 PHẦN II : NHỮNG NÉT KHÁI QUÁT VỀ KHÁCH SẠN SOFITEL METROPOLE HÀ NỘI 8 I.Lịch sử khách sạn sofitel metropole hà nội 8 II.Các danh hiệu đã đạt được 9 III.Đặc điểm hoạt động kinh doanh của khách sạn 9 PHẦN III :THỰC TRẠNG TRONG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI NHÀ HÀNG BAMBOO BAR TRONG KHÁCH SẠN METROPOLE HÀ NỘI 12 I. Cơ cấu tổ chức của nhà hàng 12 II Hoạt động quản trị nhân lực của nhà hàng 16 PHẦN IV : NHẬN XÉT , ĐÁNH GIÁ 20 I.Ưu điểm 20 II.Nhược điểm 20 PHẦN V :KẾT LUẬN , KIẾN NGHỊ 21 I.Kiến nghị 21 II.Kết luận 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY