Đề tài Thực trạng triển khai bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU PHẦN MỘT: NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BẢO HIỂM TIỀN GỬI 1. Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm tiền gửi 2. Đối tượng và đối tượng tham gia bảo hiểm tiền gửi 3. Phạm vi bảo hiểm tiền gửi 4. Số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm PHẦN HAI: THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI BẢO HIỂM TIỀN GỬI Ở VIỆT NAM 1. Sự ra đời và phát triển của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 2. Vai trò của bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam 3. Hoạt động Bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam 4. Kết quả đạt được của Bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam 5. Những vấn đề còn tồn tại của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 1. Về đối tượng tiền gửi được bảo hiểm 2. Hình thức Bảo hiểm 3. Phí bảo hiểm 4. Hình thức nộp phí 5. Việc tổ chức gíam sát rủi ro của BHTG đối với các đối tượng tham gia BHTG là vấn đề cần phải xem xét trên các khía cạnh 6. Những hạn chế ngay trong cơ quan bảo hiểm tiền gửi 7. Khó khăn trong công tác thanh lý QTDND bị giải thể 8. Về Bảo hiểm tiền gửi và bảo toàn tiền gửi PHẦN III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM TIỀN GỬI Ở VIỆT NAM. I. Định hướng hoạt động bảo hiểm tiền gửi Việt Nam II. Giải pháp và kiến nghị phát triển bảo hiểm tiền gửi Việt Nam A. Giải pháp 1. Về phía bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 2. Về phía đối tượng tham gia bảo hiểm 3. Về phía nhà nước B. Kiến nghị KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY