Đề tài Thực trạng thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân tại tỉnh Thanh Hóa trong thời gian gần đây

Trong những năm vừa qua cùng với thay đổi nhanh chóng của đất nước ta về tất cả các mặt kinh tế, chính trị, xã hội. Đời sống của người dân không ngừng được cải thiện, mức sống của đại bộ phận người dân nước ta đang ngày càng được nâng cao, điều đó có sự đóng góp không nhỏ của hệ thống y tế nước ta nói chung và bảo hiểm y tế (BHYT) nói riêng. Bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội lớn của Đảng và Nhà nước, là một trong những loại hình bảo hiểm xã hội (BHXH) mang ý nghĩa nhân đạo, có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu công bằng xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Hơn nữa, đối với người lao động, BHYT còn liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ khi không may phải điều trị tại bệnh viện. Trong những năm qua thì Nhà nước ta đã ban hành và sửa đổi nhiều chính sách quan trọng về hệ thống BHYT, từ đó đã tạo cơ sở pháp lí cần thiết cho sự phát triển của ngành BHYT. Bảo hiểm y tế Thanh Hóa cũng là một bộ phận quan trọng nằm trong hệ thống Bảo hiểm y tế Việt Nam. Trong thời gian qua BHYT của tỉnh Thanh không ngừng đạt được những kết quả đang mừng nhưng bên cạnh đó còn tồn tại không ít hạn chế. Từ thực tế trên cùng với những kiến thức đã được trang bị trong nhà trường, với sự giúp đỡ tận tình của cô giáo Lê Thị Xuân Hương em đã chọn đề tài : “Thực trạng thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân tai tỉnh Thanh Hóa trong thời gian gần đây”. Kết cấu của bài tiểu luận, ngoài phần mở đầu, kết luận thì bài viết được chia thành 3 chương: Lời mở đầu 2 Nội Dung 3 Chương I. Lý luận chung về Bảo hiểm y tế. 3 I - Sự tất yếu khách quan hình thành Bảo hiểm y tế. 3 1 . Sự phát triển của bảo hiểm xã hội. 3 2. Sự cần thiết của bảo hiểm y tế trong hệ thống các chế độ BHXH: 4 II. Nội dung cơ bản của Bảo hiểm y tế . 5 1. Quản lý quỹ Bảo hiểm y tế . 5 2. Sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh 5 3. Thanh toán giữa cơ quan BHXH với cơ sở khám, chữa bệnh 5 3.1. Nguyên tắc và nội dung thanh toán . 5 3.2. Phương thức thanh toán . 6 Chương II. Thực trạng thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân tại tỉnh Thanh Hoá . 7 I. Các chế độ về Bảo hiểm y tế hiện hành . 7 II. Thực trạng Bảo hiểm y tế toàn dân tại tỉnh Thanh Hoá . 9 1.Một vài nét về BHXH tỉnh Thanh Hoá trong những năm gần đây . 9 2. Thực trạng thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân tại tỉnh Thanh Hoá . 11 2.1. Kết quả triển khai thực hiện các chính sách Bảo hiểm y tế toàn dân tại tỉnh Thanh Hoá 11 2.2. Thực Trạng thu BHYT tại Thanh Hóa 14 III. Những hạn chế và vướng mắc trong việc thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân tại Thanh Hoá 15 1. Về BHXH cho người dân 15 2. Về Bảo Hiểm y tế . 16 Chương III. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm dẩy mạnh hiệu quả BHYT toàn dân tại tỉnh Thanh Hoá. . 18 1. Mục tiêu . 18 2. Nhiệm vụ và giải pháp . 18 Kết luận 22 Tài liệu tham khảo . 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY