Đề tài Thực trạng thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam giai đoạn 2008 - 2010 và một số giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam thời gian tới

Đề tài : Thực trạng thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam giai đoạn 2008-2010 và một số giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam thời gian tới. MỤC LỤC 1 LỜI MỞ ĐẦU. .3 PHẦN I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM . 5 1.1. Nguồn gốc của bảo hiểm nhân thọ .5 1.2. Vai trò của bảo hiểm nhân thọ 6 1.2.1. Đối với cá nhân .6 1.2.2. Đối với gia đình .6 1.2.3. Đối với xã hội .7 1.3. Bản chất của bảo hiểm nhân thọ 7 1.4. Nguyên tắc trong bảo hiểm nhân thọ .8 1.5. Các nghiệp vụ của bảo hiểm nhân thọ .9 1.5.1. Bảo hiểm trọn đời 9 1.5.2. Bảo hiểm sinh kỳ .9 1.5.3. Bảo hiểm tửkỳ 9 1.5.4. Bảo hiểm hỗn hợp. .9 1.5.5. Bảo hiểm trảtiền định kỳ 9 1.5.6. Bảo hiểm hưu trí. 10 1.5.7. Bảo hiểm liên kết đầu tư 10 1.6. Vài nét về Luật Kinh doanh bảo hiểm ở Việt Nam 10 CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 – 2010 .14 2.1. Sự hình thành của thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam .14 2.2.Các công ty kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam .15 2.2.1. Công ty bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt) 16 2.2.2. Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọVietcombank Cardif (VCLI) 17 2.2.3 . Công ty TNHH bảo hiểm Prudential .18 2.2.4. Công ty TNHH bảo hiểm quốc tế Mỹ (AIA) 19 2.2.5. Công ty TNHH bảo hiểm Manulife 20 2.2.6. Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ ACE (ACE Việt nam) 21 2.2.7. Công ty bảo hiểm nhân thọ Dai – Ichi life Việt Nam (mua lại Bảo Minh – CMG) .23 2.2.8. Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prevoir Việt Nam .24 2.2.9. Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Great Eastern Việt Nam .25 2.2.10. Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam .26 2.2.11. Công ty Bảo hiểm nhân thọ Korea Life VN 26 2.2.12. Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Fubon Việt Nam .26 2.3. Thực trạng hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ ở thị trường việt Nam gian qua .27 2.3.1. Doanh thu phí bảo hiểm thị trường bảo hiểm nhân thọ giai đoạn năm 1996 – 2010 28 2.3.2.Thị phần các công ty bảo hiểm nhân thọ 30 2.3.3 . Kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ .32 2.4. Hoạt động đầu tư . 37 2.5. Hoạt động cạnh tranh 40 2.6. Công tác quản lý nhà nước về hệ thống pháp luật bảo hiểm. .42 2.7. Hợp tác quốc tế 44 2.8. Nhận xét chung 45 2.8.1 . Những mặt đạt được .45 2.8.2. Hạn chế 46 PHẦN III: MỘT SỐGIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH BẢO HIỂM NHÂN THỌVIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI.47 3.1. Định hướng phát triển của bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam trong thời gian tới 47 3.2.Một số giải pháp phát triển ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam thời gian tới 48 3.2.1. Về phía nhà nước 48 3.2.2. Về phía các công ty bảo hiểm . 49 3.2.3. Về phía hiệp hội bảo hiểm Việt Nam . 50 KẾT LUẬN . 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 Đây là một bài luận văn tốt nghiệp bảo hiểm và có thể chỉnh sửa thành tiểu luận bảo hiểm được và có thể làm luận văn thạc sỹ về bảo hiểm. Bài bảo hiểm này có những số liệu hoàn toàn chính xác và được mình lấy từ " Cục giám sát bảo hiểm thuộc Bộ Tài Chính , hiệp hội bảo hiểm việt nam , các công ty bảo hiểm nhân thọ và khoa bảo hiểm - trường đại học lao động xã hội " . Trong bài này có rất nhiều bảo số liệu về bảo hiểm nhân thọ. CÁC BẢNG SỐ LIỆU SỬ DỤNG TRONG BÀI: Bảng 1: Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đang hoạt đông trên thị trường bảo hiểm Việt Nam hiện nay. Bảng 2 : Tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam (1996 - 2010) Bảng 3: Thị phần các công ty bảo hiểm nhân thọ năm 2009 Bảng 4: Thị phần các công ty bảo hiểm nhân thọ năm 2010 Bảng 5: Số liệu đại lý bảo hiểm năm 2009 Bảng 6: Số liệu đại lý bảo hiểm năm 2010. Bảng 7: Số lượng đại lý bảo hiểm toàn thị trường bảo hiểm nhân thọ giai đoạn 2008 – 2010 Bảng 8 : Doanh thu phí , tốc độ tăng trưởng doanh thu phí và đóng góp vào hoạt động đầu tư giai đoạn 2008 - 2010 của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. Bảng 9 : Cơ cấu đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ 2008 ( gửi ngân hàng , trái phiếu , cổ phiếu , bất động sản .)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY