Đề tài Thực trạng, rủi ro lạm phát và giải pháp kìm chế lạm phát

MỤC LỤC: LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ THUYẾT VỀ LẠM PHÁT 4 1.1 Khái niệm lạm phát 4 1.2 Đo lường lạm phát 4 1.2.1 Mức giá chung. 5 1.2.2 So sánh chỉ số giá tiêu dùng CPI và chỉ số điều chỉnh DGDP 9 1.2.3 Cách tính CPI ở Việt Nam 9 1.3 Phân loại lạm phát 14 1.3.1 Thiểu phát 14 1.3.2 Lạm phát vừa phải 14 1.3.3 Lạm phát phi mã (Lạm phát cao). 14 1.3.4 Siêu lạm phát 15 1.4 Tác động của lạm phát đối với nền kinh tế. 16 1.4.1 Hiệu ứng tích cực. 16 1.4.2 Hiệu ứng tiêu cực (Tổn thất xã hội của lạm phát). 16 1.5 Nguyên nhân gây ra lạm phát 18 1.5.1 Lạm phát do chi phí đẩy. 18 1.5.2 Lạm phát do cầu kéo. 19 1.5.3 Lạm phát do cơ cấu. 19 1.5.4 Lạm phát do nhập khẩu. 20 1.5.5 Lạm phát do bội chi ngân sách. 20 1.5.6 Lạm phát tiền tệ. 20 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP CỦA CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI TÌNH HÌNH LẠM PHÁT CỦA VIỆT NAM . 22 2.1 Giai đoạn 1986 - 1991. 22 2.2 Giai đoạn 1992 - 1998. 30 2.3 Giai đoạn 1999 – 2003. 33 2.4 Giai đoạn 2004-2008. 37 2.5 Giai đoạn 2008-2011. 42 2.6 Tác động của lạm phát đối với nền kinh tế Việt Nam 48 2.6.1 Đối với môi trường kinh tế vĩ mô. 48 2.6.2 Đối với các doanh nghiệp. 52 2.6.3 Đối với đời sống dân cư. 55 CHƯƠNG 3: KINH NGHIỆM ĐỐI PHÓ LẠM PHÁT TỪ CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 64 3.1 Trung Quốc. 64 3.2 Ấn Độ. 69 3.3 Những “con Rồng châu Á”. 73 3.4 Các ngân hàng trung ương chống lạm phát bằng cách nào?. 77 3.5 Kinh nghiệm kiềm chế lạm phát của thế giới: Giải pháp phải đồng bộ. 80 CHƯƠNG 4: Tổng hợp ý kiến chuyên gia và kiến nghị của nhóm về giải pháp kiềm chế lạm phát hiện nay. 86 4.1 Giải pháp của Chính Phủ. 86 4.2 Ý kiến của các nhà kinh tế khác cho vấn đề lạm phát của Việt Nam 93 4.3 Đánh giá của nhóm về các giải pháp của chính phủ: 98 4.4 Một số kiến nghị của nhóm: 100 4.4.1 Giải pháp ngắn hạn. 100 4.4.2 Giải pháp dài hạn. 103 KẾT LUẬN 105 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 106

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY