Đề tài Thực trạng phát hành thẻ Flexicard tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex

PG Bank cũng đã bư ớc đầu thu được những thành công đáng kể, tên tuổi c ủa ngân hàng đã gắn liền với thẻ Flexic ard. Các cơ quan Nhà Nước c ũng như cơ quan thông tin đ ại c húng đ ều rất ủng hộ cho loại hình thanh to án mới này. Nhiều hợp đồng có giá trị, nhiều đối tác mới c ũng đã bắt tay với P G Bank và Petrolimex trong vi ệc sử dụng thẻ Fle xicard.Tuy nhiê n, thẻ Flexicard m ới chỉ thực hiện là thẻ mua xăng dầu giống như hình thức nạp tiền điện thoại cho thuê bao tr ả trước, chứ chưa thực sự phát huy hết các tính năng c ủa mình. Số lượ ng thẻ Flexicard tích hợp tính năng c ũng chỉ bằng 1/3 so với số thẻ tr ả trước, việc thanh toán thẻ cũng c hưa que n thuộc với cả khách hàng lẫn nhân viên thanh toán t ại các c ửa hàng xăng dầu làm gi ảm giá trị của thẻ. Hơn n ữa thẻ Flexic ard mới c hỉ là liên kết giữa Petrolimex với PG Bank chứ không phải là các cơ s ở c ung c ấp xăng dầu khác. Nếu tăng cườ ng liên kết liên ngân hàng và với các công ty c ung c ấp xăng dầu khác thì thẻ Flexicard sẽ có một chỗ đứng vững chắc hơn trên thị trườ ng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY