Đề tài Thực trạng kinh doanh và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing lĩnh vực kinh doanh vi tính cho công ty TNHH thương mại - Dịch vụ Thiên Hà Xanh

MỤC LỤC ---- * ----- LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN NHẬN XÉT ĐƠN VỊ THỰC TẬP NHẬN XÉT GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH SÁCH BẢNG SỬ DỤNG DANH SÁCH BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH LỜI MỞ ĐẦU -- 1 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG marketing VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG marketing CỦA DOANH NGHIỆP 4 1.1. Lý luận chung về hoạt động marketing 4 1.1.1. Các khái niệm cơ bản về marketing 4 1.1.1.1. Khái niệm marketing 4 1.1.1.1.1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của marketing 7 1.1.1.1.2. Chức năng của hoạt động marketing 7 1.1.1.1.3. Vai trò của hoạt động marketing 8 1.1.1.1.4. Chiến lược và mục tiêu của hoạt động marketing 8 1.1.1.2. Các khái niệm khác 10 1.1.2. Nâng cao hiệu quả hoạt động marketing 13 1.1.2.1. Khái niệm nâng cao hiệu quả hoạt động marketing 13 1.1.2.2. Các phương thức nâng cao hiệu quả hoạt động marketing 14 1.1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả hoạt động marketing 14 1.1.2.3.1. Các nhân tố quốc tế 15 1.1.2.3.2. Các nhân tố quốc gia 17 1.1.2.3.3. Các nhân tố thuộc về doanh nghiệp 23 1.1.2.4. Nội dung của việc nâng cao hiệu quả hoạt động marketing 31 1.1.2.5. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động marketing của doanh nghiệp 34 1.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả hoạt động marketing của các doanh nghiệp tại Việt Nam 35 1.2.1. Sự cần thiết phải mở rộng thị trường đối với các DN nói chung 35 1.2.2. Nâng cao hiệu quả hoạt động marketing đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ thông tin hiện nay là yêu cầu cấp bách và trở thành đòi hỏi bức thiết 36 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG marketing LĨNH VỰC kinh doanh VI TÍNH Ở CÔNG TY TNHH TM – DV THIÊN HÀ XANH GIAI ĐOẠN 2007 – 2009 38 2.1. Khái quát về công ty TNHH TM - DV Thiên Hà Xanh 38 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 38 2.1.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty 38 2.1.1.1.1. Qúa trình hình thành của công ty 38 2.1.1.1.2. Qúa trình phát triển của công ty 39 2.1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 44 2.1.1.2.1. Chức năng của công ty 44 2.1.1.2.2. Nhiệm vụ của công ty 44 2.1.1.2.3. Sứ mệnh hoài bão chung của cán bộ công nhân viên công ty 45 2.1.1.3. Cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty 45 2.1.1.3.1. Mô hình cơ cấu tổ chức quản lý của công ty Thiên Hà Xanh 45 2.1.1.3.2. Nhiệm vụ của các phòng ban 47 2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH TM – DV Thiên Hà Xanh giai đoạn 2007 – 2009 48 2.1.2.1. Các lĩnh vực hoạt động của công ty 48 2.1.2.2. Đối tác của công ty 51 2.1.2.3. Sản phẩm kinh doanh chủ yếu và thị trường tiêu thụ 51 2.1.2.4. Hiệu quả hoạt động kinh doanh lĩnh vực vi tính của công ty 53 2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới việc nâng cao hiệu quả hoạt động marketing lĩnh vực kinh doanh vi tính của công ty TNHH TM – DV Thiên Hà Xanh giai đoạn 2007 – 2009 54 2.2.1. Các nhân tố quốc tế 55 2.2.2. Các nhân tố quốc gia 57 2.2.3. Đối thủ cạnh tranh trong ngành và nhà cung cấp 59 2.2.4. Các nhân tố thuộc về công ty TNHH TM – DV Thiên Hà Xanh giai đoạn 2007 – 2009 63 2.3. Thực trạng về hoạt động marketing trong lĩnh vực mua bán trao đổi linh kiện vi tính tại công ty Thiên Hà Xanh giai đoạn 2007 – 2010 65 2.3.1. Sản phẩm không ngừng được đa dạng hóa để đáp ứng nhu cầu khác nhau của khách hàng 65 2.3.2. Lựa chọn chính sách định giá linh hoạt phù hợp với thị trường 66 2.3.3. Chính sách củng cố và phát triển bề rộng của kênh phân phối 69 2.3.4. Hoạt động chiêu thị trong giai đoạn 2007 – 2009 70 2.3.5. Các hoạt động khác 73 2.4. Phân tích thực trạng hoạt động marketing lĩnh vực kinh doanh vi tính của công ty 74 2.4.1. Phân tích thực trạng hoạt động marketing 74 2.4.2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu về doanh số và thị phần của công ty đã đề ra sau khi thực hiện các hoạt động marketing 82 2.5. Đánh giá chung về việc nâng cao hiệu quả hoạt động marketing lĩnh vực kinh doanh vi tính của công ty TNHH TM – DV Thiên Hà Xanh 84 2.5.1. Những ưu điểm trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động marketing của công ty TNHH TM – DV Thiên Hà Xanh 84 2.5.2. Những tồn tại trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động marketing của công ty TNHH TM – DV Thiên Hà Xanh 85 2.5.3. Nguyên nhân của các tồn tại trên 86 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG marketing LĨNH VỰC VI TÍNH CHO CÔNG TY THIÊN HÀ XANH TẠI TP HỒ CHÍ MINH 89 3.1. Triển vọng của thị trường kinh doanh vi tính trong nước đến năm 2015 89 3.2. Thời cơ và thách thức đối với công ty TNHH TM – DV Thiên Hà Xanh trong điều kiện mới 90 3.2.1. Nhận định bối cảnh hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vi tính trong thời đại mới 90 3.2.2. Thời cơ và thách thức đối với công ty TNHH TM – DV Thiên Hà Xanh trong giai đoạn mới 92 3.3. Định hướng phát triển hoạt động marketing của công ty 94 3.4. Hoàn thiện và đồng bộ hóa các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing hỗn hợp 95 3.4.1. Tăng cường công tác marketing trực tiếp với khách hàng 95 3.4.1.1. xây dựng một website hữu ích, thu hút của riêng công ty giống như một cuốn catalogue điện tử hay một người bán hàng trực tuyến tuyệt vời 96 3.4.1.2. xây dựng các gian hàng ảo, banner quảng cáo trên các website quảng cáo trực tuyến lớn và các rao vặt miễn phí 97 3.4.1.3. Kết hợp với các hình thức marketing quảng cáo truyền thống 100 3.4.2. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường mục tiêu 102 3.4.3. Mở rộng hệ thống phân phối của công ty, kết hợp đa dạng hóa các hình thức phân phối trực tiếp, gián tiếp đặc biệt trên thị trường nông thôn Việt Nam 103 3.4.4. Đa dạng hóa các sản phẩm, liên tục cập nhật sản phẩm mới theo công nghệ hiện đại 105 3.4.5. Chính sách định giá linh hoạt phù hợp với thị trường 105 3.4.6. Nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị 107 3.4.7. Hoàn thiện quy trình phục vụ - Đảm bảo dịch vụ trong và sau bán hàng 107 3.4.8. Nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực 108 3.4.9. Các giải pháp hỗ trợ khác 108 3.4.9.1. Về vốn 108 3.4.9.2. Công tác tài chính 109 KIẾN NGHỊ 110 KẾT LUẬN 111 TÀI LIỆU

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY