Đề tài Thực Trạng khai thác du lịch biển đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Qua nghiên cứu cơ sở thực tiễn đề tài đã tìm hiểu rõ về tình hình phát triển du lịch biển đảo trên thế giới và Việt Nam, thông qua thực tiễn đó lột tả được tầm quan trọng của du lịch biển đảo đối với phát triển du lịch của mỗi quốc gia trên thế giới đồng thời du lịch biển đảo đã mang lại lợi ích kinh tế, đa dạng hóa các loại hình du lịch, cải thiện cán cân thanh toán quốc tế, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất hạ tầng. Không chỉ vậy, du lịch biển đảo còn có ảnh hưởng tích cực tới xã hội như nâng cao đời sống nhân dân giúp xóa đói giảm nghèo, đảm bảo môi trường phát triển bền vững. Thông qua nghiên cứu thực trạng phát triển du lịch biển đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đề tài đã tìm ra nhiều vấn đề những thuận lợi và thành thành tựu đạt được , những khó khăn và hạn chế cần khắc phục. Thông qua thực trạng đó tạo một điểm nhấn cho du lịch biển đảo Quảng Nam phát triển trong tương lai, là cơ sở xây dựng những giải pháp phát triển những thuận lợi và khắc phục những tồn tại để đưa du lịch biển đảo Quảng Nam phát triển góp phần phát triển kinh tế, đa dạng hóa loại hình du lịch, tăng doanh thu cho ngành du lịch, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương. Dựa trên thực trạng, đề tài đã đưa ra hàng loạt những giải pháp nhằm phát triển du lịch biển đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giải pháp đảm bảo khả thi với thực trạng và tương xứng với tiềm năng của vùng. Một khi giải pháp được thực hiện sẽ góp phần phát triển du lịch biển đảo trên địa bàn tỉnh, đặc biệt góp phần kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch thông qua các giải pháp đột phá phát triển du lịch biển đảo Quảng Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY