Đề tài Thực trạng hoạt động tín dụng xuất khẩu tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội

MỤC LỤC Lời mở đầu 1 Chương I. Khái quát về ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội I. Giới thiệu chung về ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội 1. Qúa trình hình thành và phát triển 2. Cơ cấu tổ chức II. Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNoPTNT Hà Nội 1. Công tác huy động vốn 2. Cho vay và đầu tư Chương II. Thực trạng hoạt động tín dụng cho vay tín dụng xuất khẩu tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội I. Thực trạng hoạt động tín dụng cho vay xuất khẩu tại NHNoPTNT Hà Nội 1. Quy trình nghiệp vụ 2. Phương thức cho vay xuất khẩu 3. Kết quả hoạt động cho vay xuất khẩu tại NHNoPTNTHN 3.1. Cơ cấu cho vay xuất khẩu theo thời gian 3.2. Cơ cấu cho vay 4. Tăng cường và đổi mới công tác khách hàng 4.1 Chủ động tìm đến khách hàng, tìm thêm nhiều khách hàng mới 32 4.2 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng cáo 33 5. Xây dựng tiêu chí xếp hạng tín dụng phù hợp với doanh nghiệp xuất khẩu 34 6. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 35 7. Xây dựng và tổ chức kế hoạch tạo nguồn vốn 36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY