Đề tài Thực trạng hoạt động quảng cáo ngoài trời và các giải pháp hoàn thiện của công tu TNHH quảng cáo và in công nghệ cao Tân Đại Thành

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Chương 1:Thị trường Quảng cáo và hoạt động kinh doanh Tân Đại Thành 3 1.Thị trường quảng cáo chung , thị trường quảng cáo ngoài trời 3 1.1 Quy mô đặc điểm nhu cầu thị trường quảng cáo 3 1.2. Thị trường quảng cáo ngoài trời hiện nay và cạnh tranh trên thị trường này 8 1.3. Các yếu tố chi phối thị trường quảng cáo và dự đoán thị trường trong tương lai 16 1.3.1 Các yếu tố chi phối thị trường. 16 1.3.2. Dự báo thị truờng quảng cáo đến năm 2010 20 2.Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 23 2.1. Khái quát chung về công ty 23 2.1.1 Tổng quan về công ty. 23 2.1.2 Bộ máy tổ chức 24 2. 1.3 Nguồn nhân lực 25 2.1.4 Đội ngũ cán bộ kỹ thuật chuyên nghiệp. 25 2.3.Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH quảng cáo và in công nghệ cao Tân Đại Thành. 25 2.3.1 Cung cấp các sản phẩm in phun và in Hifi 25 2.3.3.Hệ thống các dịch vụ 30 3.3.Tình hình về doanh thu và lợi nhuận của công ty. 30 Chương 2: Thực trạng hoạt động quảng cáo ngoài trời của công ty TNHH Tân Đại Thành. 36 1. Phân tích hoạt động quảng cáo ngoài trời của công ty từ năm 2005-2007 của công ty Tân Đại Thành. 36 1.1 Hoạt động Pano, apphich 36 1.2 Các biển bảng, pano tấm lớn bên đường 39 1.3 Các biển bảng tại cửa hàng, Bangzon, bạt thả. 46 1.4 Quảng cáo thông qua các phương tiện giao thông. 47 2. Tổng kết và đánh giá hoạt động quảng cáo ngoài trời của công ty Tân Đại Thành từ năm 2005 đến nay. 47 Chương 2: Các giải pháp hoàn thiện hoạt động quảng cáo đối với công ty TNHH quảng cáo và in công nghệ cao Tân Đại Thành . 49 1.Vấn đề về nguồn lực của công ty : vốn, công nghệ, nhân lực. 49 1.1.Giải pháp về vốn. 49 1.2.Giải pháp về nhân lực. 49 2.Giải pháp về nội dung thông điệp và kênh truyền 49 2.1.Giải pháp về nội dung thông điệp, phông chữ và màu sắc 49 2.1.1 Lựa chọn ý tưởng quảng cáo. 49 2.1.2 Phông chữ 49 2.1.3 Các yếu tố về màu sắc. 49 2.2 Giải pháp về kênh truyền. 49 3. Giải pháp về công tác kiểm tra, xử lý các sự cố. 49 4. Một số kiến nghị đối với nhà nước. 49 KẾT LUẬN 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ ***********

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY