Đề tài Thực trạng công tác tuyển dụng ở một số địa phương

MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Chương I: Hoạt động tuyển dụng nhân lực 2 A. Tuyển dụng nhân lực 2 I. Tuyển mộ. 2 1. Các giải pháp khác trước khi quyết định tuyển mộ. 3 2. Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến quá trình tuyển mộ nhân viên. 4 3. Nguồn tuyển mộ. 5 4. Phương pháp tuyển mộ. 7 II. Tuyển chọn nhân lực. 8 1. Giai đoạn chuẩn bị. 8 2. Giai đoạn chính thức. 8 B- Vai trò ý nghĩa của tuyển dụng. 11 1. Đối với tổ chức. 11 2. Đối với xã hội. 11 Chương II: Thực trang công tác tuyển dụng tại các doanh nghiệp ở một số địa phương. 12 I. Tham khảo phương pháp, hình thức tuyển dụng ở một số nước phát triển. 12 1. Tại Mỹ. 12 2. Tại Nhật Bản. 12 II. Động thái và khả năng thu hút lao động của các doanh nghiệp tại một số địa phương. 13 1. Lao động giảm trong năm. 13 2. Tuyển dụng lao động trong năm. 15 3. Nhu cầu tuyển dụng lao động trong năm 2000 của các doanh nghiệp. 17 III. Một số đặc điểm của tuyển dụng lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở các tỉnh phía bắc. 18 Chương III: Các biện pháp cho công tác tuyển dụng lao động. 21 Kết luận 23 Tài liệu tham khảo 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY