Đề tài Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng thành công 68

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH CÔNG 68 Chương I. ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH, TỔ CHỨC QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH CÔNG 68 1. Đặc điểm tình hình chung của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Công 68. 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty: a. Giới thiệu Công ty: - Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Công 68. - Tên giao dịch quốc tế: TASCO 68 CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY. - Tên viết tắt: TASCO 68, JSC - Trụ sở chính: K1 - CT2 KĐT BẮC LINH ĐÀM - ĐẠI KIM - HOÀNG MAI -HN - Điện thoại: 04. 2 215 8271 - Fax: 04. 3 641 9594 - Email: tasco68@gmail.com - Giám đốc (ông): Phạm Văn Dũng - Tài khoản ngân hàng số: 21310000082513 - Tại chi nhánh Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Nam Hà Nội - Mã số thuế: 01012222178 - Vốn điều lệ: 1.500.000.000 VNĐ Chương II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH CÔNG 68. 1. Khái niệm về Nguyên vật liệu - Nguyên vật liệu là những đối tượng lao động chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất nhất định bị tiêu hao toàn bộ giá trị hoặc bị thay đổi hình thái vật chất ban đầu để tạo thành thực thể của sản phẩm. 1.1. Đặc điểm của Nguyên vật liệu - Trong doanh nghiệp mua ngoài hoặc tự chế dùng cho sản xuất, kinh doanh nhất định thì chi phí NVL chiếm một tỉ lệ khá lớn và là một bộ phận dự trữ sản xuất quan trọng nhất của doanh nghiệp. Nguyên vật liệu có đặc điểm chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất kinh doanh nhất định và toàn cộ giá trị NVL được chuyển hết một lần vào sản xuất kinh doanh trong kỳ.Khi tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh dưới tác động của lao động, NVL bị tiêu hao toàn bộ hoặc thay đổi hình thái vật chất ban đầu để tạo thành thực thể của sản phẩm Chương III. NHẬN XÉT VỀ KẾ TOÁN NVL VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH CÔNG 68. 1. Nhận xét về kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Trong suốt quá trình từ khi thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Công 68 luôn có hướng phát triển tốt, trải qua nhiều giai đoạn khó khăn phức tạp về nhiều mặt nhất là từ khi có cơ chế kinh tế thị trường. Công ty luôn có những bước tiến rõ rệt về nhiều mặt: - Sản xuất kinh doanh có hiệu quả. - Đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên ngày một khá. - Làm tròn nghĩa vụ đối với nhà nước. - Không ngừng tăng cường đầu tư vốn vào việc xây dựng cơ sở vật chất và tích cực mua sắm trang thiết bị phục vụ sản xuất ngày một hoàn chỉnh hơn (ví dụ như các loại máy thi công, máy móc văn phòng ). - Hoàn chỉnh từng bước việc tổ chức sắp xếp lực lượng sản xuất với những mô hình thực sự có hiệu quả theo từng giai đoạn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY