Đề tài Thực trạng cà phê xuất khẩu của công ty cổ phần tập đoàn Thái Hòa

LỜI MỞ ĐẦU .3 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI HÒA: 4 I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 4 1. Giai đoạn 1996-2006: Mở tương lai Arabica Việt Nam: . .4 2. Giai đoạn 2007 đến nay: Thái Hoà bước ngoặt vươn lên 5 II.Cơ cấu tổ chức của công ty 6 1. Cơ cấu tổ chức của công ty con. . 6 1.1. Các công ty con 6 1.2 Các chi nhánh. 6 1.3 Bộ máy quản trị của công ty .7 2. Phạm vi hoạt động của công ty . 8 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÀ PHÊ XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI HÒA. 9 I. Tình hình xuất khẩu của công ty cổ phần tập đoàn Thái Hòa từ năm 2000 đến nay : 9 1. Thị trường xuất khẩu : . 9 2. Những sản phẩm của công ty. . 11 3. Quy trình và phương thức xuất khẩu của công ty . 13 4. Kim ngạch xuất khẩu của công ty. .18 II. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động xuất khẩu của công ty. 21 1. Thuận lợi ; 21 2. Khó khăn và nguyên nhân; .23 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI: 25 I. Một số định hướng về hoạt động xuất nhập khẩu của công ty trong thời gian tới. 25 II. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xuất khẩu của công ty trong thời gian tới ; 26 1. Giải pháp đa dạng hóa sản phẩm 26 2. Giải pháp nghiên cứu thông tin, mở rộng thị trường xuất khẩu 26 3. Giải pháp nâng cao trình độ, nghiệp vụ xuất nhập khẩu .27 4. Giải pháp quản lý tốt những rủi ro trong hoạt động xuất nhập khẩu . 28 5. Giải pháp ứng dụng thương mại điện tử phục vụ đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu của công ty .28 6. Giải pháp nâng cao tỷ trọng xuất khẩu qua các sàn giao dịch .29 LỜI KẾT LUẬN: 30 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO: 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY